Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

LICEALIADA

Mistrzostwa Powiatu

w badmintonie dziewcząt i chłopców

 

TERMIN:10 listopada 2017r.godz. 900 zbiórka, godz. 930 – rozpoczęcie zawodów

 

MIEJSCE:Powiatowa Hala Sportowa, ul. św. Jana 30-36

 

UCZESTNICTWO:

 • zespół stanowią uczniowie jednej szkoły (dzienne) z rocznika 1998 i młodsi,

 • w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców

 • drużyna składa się z 2 zawodników + 1 zawodnik rezerwowy

 • drużyna składa się z 2 zawodniczek + 1 zawodniczka rezerwowa

 • obowiązuje ten sam skład przez cały turniej

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

kolejność gier

I rzut

II rzut

III rzut

A – X

gra podwójna

A – Y

B – Y

 

B – X

 • mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów,

 • spotkanie między drużynami rozgrywane jest do trzech zwycięstw,

 • zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania,

 • system wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn

 

UWAGA!!!

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070