Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

           R E G U L A M I N

IGRZYSKA DZIECI

MISTRZOSTWA ZGIERZA i POWIATU W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

                             

1. CEL. Popularyzacja tej dyscypliny sportowej wśród młodzieży. Wyłonienie finalistów rejonu Zgierz.

2. ORGANIZATOR. Szkoła podstawowa nr 2 w Ozorkowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu

3. MIEJSCE I TERMIN

Mistrzostwa zostaną rozegrane w Młodzieżowym Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, Listopadowa 6B, 95-035 Ozorków

/rocz.2005 i mł./

                            05.12.2017r. /wtorek/ godz.10.00

1. Uczestnictwo.

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2005 roku i młodsi.

- drużyna składa się z 4 osób:

- I szachownica - chłopiec lub dziewczyna

- II szachownica - chłopiec lub dziewczyna

- III szachownica - chłopiec lub dziewczyna

- IV szachownica - dziewczyna - obowiązkowo

W turnieju wojewódzkim mogą grać zawodnicy rezerwowi – 1 chłopiec i 1 dziewczynka.

- na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.

- skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.

- w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.

- Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.

- Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter

2. Program zawodów.

1. zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.

2. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na

dystansie 7 rund (w przypadku rozgrywek wojewódzkich) i 11 rund (w przypadku rozgrywek ogólnopolskich);

3. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie w przypadku rozgrywek wojewódzkich i 20 minut + 10 sek. na posunięcie w przypadku finału ogólnopolskiego. W przypadku nie posiadania

zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.

3. Punktacja.O miejscu drużyny decyduje w kolejności:

- punkty duże (meczowe 2, 1, 0)

- suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).

- wynik bezpośredniego spotkania,

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownic,

-         dodatkowy mecz po wyczerpaniu w.w kryteriów

7. NAGRODY. Pierwsze dwa zespoły awansują do finału wojewódzkiego. Dla najlepszych przewidziano pamiątkowe dyplomy.

8. UWAGI KOŃCOWE.

Zgłoszenie udziału do dnia 4 grudnia 2017r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.

Zdzisław Frątczak

Koordynator ŁSZS