Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

           R E G U L A M I N

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

MISTRZOSTWA   POWIATU W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

                             

1. CEL. Popularyzacja tej dyscypliny sportowej wśród młodzieży. Wyłonienie finalistów rejonu Zgierz.

2. ORGANIZATOR. Szkoła podstawowa nr 2 w Ozorkowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu

3. MIEJSCE I TERMIN

Mistrzostwa zostaną rozegrane w Młodzieżowym Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, Listopadowa 6B, 95-035 Ozorków

/rocz.2005 i mł./

                                   05.12.2017r. /wtorek/ godz.10.00

1. Uczestnictwo.

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły roczni w 2002-2004

- drużyna składa się z 4 osób:

- I szachownica - chłopiec,

- II szachownica - chłopiec,

- III szachownica - chłopiec,

- IV szachownica - dziewczyna – obowiązkowo

- w turnieju wojewódzkim mogą grać zawodnicy rezerwowi – 1 chłopieci 1 dziewczynka.

- na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.

- skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.

- zawody rozgrywane są wg przepisów FIDE i PZSz .

- do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jestsędzia główny, którego decyzje są ostateczne.

- Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzeniekomputerowe systemem ChessArbiter.

3. Program zawodów.

- zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.

- zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskimkontrolowanym na dystansie 7 rund

- tempo gry 10 + 20. min. na partię dla zawodnika (w przypadkurozgrywek wojewódzkich) i 30 min. na partię (w przypadku rozgrywekogólnopolskich)

Punktacja.

- miejscu drużyny decyduje w kolejności:

1. punkty duże (meczowe 2, 1, 0)

2. suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis –

0,5 pkt, przegrana – 0 pkt).

3. wynik bezpośredniego spotkania,

4. lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownic,

5. dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów

7. NAGRODY. Pierwsze dwa zespoły awansują do finału wojewódzkiego. Dla najlepszych przewidziano pamiątkowe dyplomy.

8. UWAGI KOŃCOWE.

Zgłoszenie udziału do dnia 4 grudnia 2017r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.

Zdzisław Frątczak

Koordynator ŁSZS