Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Harmonogram zajęć 2021/2022

stan na 10.11.2021

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Gimnastyka korekcyjna

Aleksandra Szczepaniak

16:00-16:45 gr. I

17:00-17:45 gr. II

18:00-18:45 gr. III

16:00-16:45 gr. I

17:00-17:45 gr. II

18:00-18:45 gr. III

Taniec HipHop GANESZ

Beata Stasiak

16:30-17:30 Connector

17:40-19:10 Bit Up

19:20-20:20 Demode

16:30-17:30 początkująca 10-12 lat

17:45-19:15 TeKaDe

19:30-21:00 Flunky

16:30-17:30 Connector

17:40-19:10 Bit Up

19:20-20:20 Demode

16:30-17:30

początkująca 14-16 lat

17:45-19:15 TeKaDe

19:30-21:00 Flunky

Taniec nowoczesny

DOBRY SQUAD

Monika Czaplicka

15:20-16:50 DS Fresh

17:00-19:00 DS Move

19:05-20:35 DS Raz

15:20-16:20 DS Zioms

16:25-18:25 DS Move

18:30-20:00 DS Raz

15:00-16:00 DS Zioms 16:10-17:50 DS Fresh

Język angielski

Elżbieta Raczyńska

15:30-16:35 kl. VIII

16:45-17:55 gr. licealna

15:30-16:35 kl. VIII

16:45-17:55 gr. licealna

Język angielski

Izabela

Jaracz

15:00-16:00 kl. II

16:10-17:10 kl. III

17:20-18:25 kl. IV

15:00-16:05 kl. IV

16:15-17:20 kl. V

17:30-18:35 kl. VII

15:00-16:00 kl. II

16:10-17:10 kl. III

17:20-18:25 kl. V

18:35-19:40 kl. VII

Zajęcia wokalne

Magdalena Filipiak

15:00-16:15 12-14 lat

16:25-17:40 13-15 lat

17:50-19:05 13-15 lat

15:15-16:15 9-11 lat

16:25-17:25 7-8 lat

17:30-18:30 10-12 lat

15:00-16:15 13-16 lat

16:25-17:40 13-15 lat

17:50-19:05 LO i studenci

15:00-16:15 12-14 lat

16:25-17:25 8-10 lat

17:30-18:15 6-7 lat

Zajęcia muzyczne

Krzysztof Straburzyński

15:00-16:30 zespół I s.10

16:40-18:10 zespół II s.10

18:20-19:50 zespół III studio

14:30-16:00 zespół IV s.10

16:10-17:40 zespół V s.10

17:50-18:35 zespół Vc s.10

15:00-16:30 zespół Ib studio

16:40-18:10 zespół IIb studio

18:20-19:50 zespół IIIb

studio

14:40-16:10 zespół IVb studio

16:20-17:50 zespół Vb studio

Zajęcia umuzykalniające

i

keyboard

Małgorzata Skibińska

15:15-15:45 rytmika (4 lata)

15:55-16:40 rytmika (5 lat)

16:50-17:35 rytmika (6,7 lat)

17:45-18:45 zajęcia taneczno-wokalne (7-9 lat)

15:00-16:30 keyboard

16:40-18:10 keyboard

14:15-15:45 keyboard

15:55-17:25 keyboard

17:35-19:05 keyboard

15:15-15:45 rytmika (4 lata)

15:55-16:40 rytmika (5 lat)

16:50-17:35 rytmika (6,7 lat)

17:45-18:45 zajęcia taneczno-wokalne (7-9 lat)

Plastyka, ceramika

Jacek Kowalski

15:30-17:00 6-9 lat

gr. młodsza I

17:10-19:00 10-20 lat

gr. starsza II

15:30-17:00 6-9 lat

gr. młodsza III

17:10-19:00 10-20 lat

gr. starsza IV

Plastyka

Ludmiła

Morawska-Baykowska

15:00-16:30 6-7 lat

Techniki plastyczne

16:40-18:10 6-7 lat

Techniki plastyczne

15:00-16:30 8-9 lat

Podstawy plastyki

16:40-18:10 8-9 lat

Podstawy plastyki

15:00-17:00 10-12 lat

Rysunek, malarstwo, rzeźba

17:10-19:10 10-12 lat

Rysunek, malarstwo, rzeźba

15:00-16:00 5-6 lat

Zabawy ze sztuką

16:10-18:40 13 lat i więcej

Rysunek, malarstwo, grafika

Zajęcia teatralne

Małgorzata Pedo

15:35-17:05 gr. starsza

17:15-18:45 gr. młodsza

Świetlica, warsztaty twórczości

Anna Ucińska

13:00-19:30

(od 6 lat)

Warsztaty twórczości

15:20-16:50 gr. 7-9 lat

17:00-18:50 gr. 10 lat i więcej

13:00-19:30

(od 6 lat)

13:00-19:30

(od 6 lat)