Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Protokół z
XII Ogólnopolskiego konkursu na miniaturę literacką
w języku angielskim
„Mini – Saga competition"

Na ogłoszony we wrześniu 2021 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury konkurs wpłynęło 110 prac z placówek oświatowych i kulturalnych z całego kraju (43 prac w formie komiksu oraz 67 prac literackich). W tym miejscu organizatorzy konkursu, nauczycielki j. angielskiego w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach, p. mgr Izabela Jaracz oraz p. mgr Elżbieta Raczyńska pragną wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w Mini-Saga Competition, a uczestnikom konkursu za wysiłek włożony w przygotowanie nadesłanych prac.
Jury w składzie:
- p. Iwona Cieślak – Miszczyk – nauczyciel języka angielskiego
- p. Magdalena Przygocka – Wypych – nauczyciel języka angielskiego
- p. Anna Ucińska – artysta plastyk
po przeczytaniu i obejrzeniu prac przyznało nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

Kategoria: mini saga komiks – 9-12 lat
Nagrody:
I miejsce – Iwo Torański (10 lat) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pabianicach – Mom’s the world’s best explorer
II miejsce – Gabriela Kieczka (10 lat) – Szkoła Podstawowa w Drelowie – My grandfather’s hobby
III miejsce – Filip Stanek (10 lat) – Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach – My best friend forever

Wyróżnienia:
Zuzanna Fiks (11 lat) – Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej – Thank you man
Szymon Genszczak (11 lat) – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach – Fantastic adventure with my brother
Marian Kozdryk (11 lat) – II Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku – Paweł Kołodziński, my sailor hero
Natalia Leks (12 lat) – Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach – Never give up!
Mateusz Płusa (11 lat) – Szkoła Podstawowa w Kurowicach – Daddy a handyman
Antonina Skiba (12 lat) – Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach – Mother, woman who saved me

Kategoria: miniatura literacka – 13-15 lat
Nagrody:
I miejsce – Karol Grochowski (13 lat) – Szkoła Podstawowa w Drelowie – Rubens rocks
II miejsce – Adrian Drzewiecki (14 lat) – Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach - How a Real challenge in sport encouraged me to make an effort and train hard
III miejsce – Zofia Grabowska (13 lat) – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej - Good cake and good friends

Wyróżnienia:
Oskar Linda (14 lat) – Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku – A question from a stranger
Błażej Sarnik (13 lat) – Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach – An important person in my life – my dad
Patrycja Zasadzka (13 lat) – Szkoła Podstawowa w Dziadowicach – A person who deserves the title of the guardian angel

Kategoria: miniatura literacka – 16-19 lat
Nagrody:
I miejsce – Mateusz Mazur (16 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – Fate and a day like any other...
II miejsce – Michał Surdej (17 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu – A friend in need is a friend indeed
III miejsce – Weronika Krata (17 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – A person who opened my eyes

Wyróżnienia:
Patrycja Grzelczyk (17 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – My important light
Natalia Ruta (16 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – Girl in a raincoat
Adam Wądołowski (18 lat) – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach – People say love is the greatest attraction between two people, I’ve found a stronger one

Wszystkich laureatów z Pabianic zapraszamy po odbiór nagrody w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury od 16 grudnia 2021Dokładny termin można umówić pod nr tel 42 215 20 93.

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocztą.