Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

1. Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim - „MINI-SAGA COMPETITION” – organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Pabianicach.

2. MINI-SAGA jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W bieżącym roku OBOWIĄZUJĄCYM tematem mini-sagi jest PRZYJAŹŃ (FRIENDSHIP).

3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

4. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I. 9-12 lat – forma komiksowa mini – sagi
II. 13-15 lat – mini-saga literacka
III. 16-19 lat – mini-saga literacka

5. Objętość opowiadania w II i III kategorii MUSI zawierać dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej), a jego tytuł( obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie. Prace nie spełniające tego wymogu nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’re są liczone jako jedno słowo).
Uczniowie I kategorii wiekowej przygotowują opowiadanie w formie komiksowej ('mini-saga comic'), które musi zawierać dokładnie 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie. Tytuł jest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów. Prace muszą być wykonane w formacie A3.


6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

7. Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Ponadto, w kategorii
mini-saga komiks, oceniana będzie oryginalność tytułu i stopień powiązania z historią obrazkową.

8. Prace uczestników II i III kategorii napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .odf) należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 11 listopada 2016 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Uczestnicy I kategorii wysyłają swoje prace pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION

Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u.

9. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres placówki lub szkoły, klasa, wiek, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi literackiej, a na odwrocie pracy w przypadku formy komiksowej.

10. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

11. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora (mdk-pabianice.pl) dnia 28 listopada 2016.

12. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury 6 grudnia 2016 o godz. 18:00.