Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
 
Temat konkursu
Motywem przewodnim konkursu jest pokazanie ciekawej „gry” świateł i cieni w porze od zmierzchu do świtu uchwyconej na fotografii. Tematyka fotografii jest dowolna.
 
Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 24 roku życia.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – do 16 lat
II kategoria – od 17 do 24 lat
3. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.
W przypadku zgłoszenia przez jednego uczestnika większej ilości zdjęć do konkursu, żadne nie będzie brało udziału w konkursie.
5. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych (czarno-białych lub barwnych) prac fotograficznych.
6. Format zdjęć: 20 x 30 cm (nie mniej nie więcej).
7. Każde zdjęcie musi posiadać wypełnioną kartę informacyjną przyklejoną na odwrocie.
- karta informacyjna dla uczestnika powyżej 18 roku życia
8. Zdjęcia należy przesyłać na adres:
 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
z dopiskiem: „Światło wieczorową porą”
 
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć na potrzeby konkursu.
10. W konkursie będą oceniane tylko i wyłącznie prace które zostały przesłane do dnia 17 marca 2017.
11. Informacja o wynikach konkursu ukaże się do 28 marca 2017 na stronie internetowej organizatora www.mdk-pabianice.pl .
12. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 5 kwietnia 2017 o godzinie 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach.
 
Nagrody i inne ustalenia
1. Zdjęcia zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.
3. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik i jego opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz wykorzystanie wizerunku w celach związanych z konkursem.