Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
1. Turniej adresowany jest do uczniów gimnazjów.
2. Recytatorzy zgłaszają jeden utwór poetycki (w całości lub fragmentach).
3. W odniesieniu do repertuaru obowiązują następujące zasady:
- wykonywana może być poezja polska i obca.
- wykonywane mogą być wyłącznie utwory publikowane wcześniej w książkach lub prasie lite¬rac¬kiej.
4. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów.
5. Konkurs odbędzie się 10 maja o godz. 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury.
6. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 5 maja 2017.
7. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez dostarczenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38

8. Do oceny wykonywanych utworów zostanie powołane jury.
9. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru
- interpretacja utworu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny
10. W skład jury wchodzą specjaliści z dziedziny recytacji, teatru i literatury.
11. Uczestnicy mają prawo zwracania się do jury o uzasadnienie werdyktu oraz ocenę wykonania poszczególnych prezentacji.
12. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik i jego opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833) oraz wykorzystanie wizerunku w celach związanych z konkursem.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.