Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

1. Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim - „MINI-SAGA COMPETITION” – organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Pabianicach.

2. MINI-SAGA jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W bieżącym roku OBOWIĄZUJĄCYM tematem mini-sagi jest RODZINA (FAMILY).

3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

4. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I. 9-12 lat – forma komiksowa mini – sagi
II. 13-15 lat – mini-saga literacka
III. 16-19 lat – mini-saga literacka

5. Objętość opowiadania w II i III kategorii MUSI zawierać dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej), a jego tytuł (obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie. Prace nie spełniające tego wymogu nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’re) są liczone jako jedno słowo.
Uczniowie I kategorii wiekowej przygotowują opowiadanie w formie komiksowej ('mini-saga comic'), które musi zawierać dokładnie 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie. Tytuł jest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów. Podobnie jak w mini-sadze literackiej formy skrócone (np. I’ll itd.) są liczone jako jedno słowo. Prace muszą być wykonane w formacie A3.
6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

7. Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Ponadto, w kategorii
mini-saga komiks, oceniana będzie oryginalność tytułu i stopień powiązania z historią obrazkową.

8. Prace uczestników II i III kategorii napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .odf) należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 3 listopada 2017 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Uczestnicy I kategorii wysyłają swoje prace pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION

Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u.

9. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres placówki lub szkoły, klasa, wiek, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi literackiej, a na odwrocie pracy w przypadku formy komiksowej.

10. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

11. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora (mdk-pabianice.pl) dnia 21 listopada 2017.

12. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury 1 grudnia 2017 o godz. 17:00.