Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Na ogłoszony we wrześniu 2017 r. przez Młodzieżowy Dom Kultury konkurs wpłynęło 218 prac z 51 placówek oświatowych i kulturalnych z całego kraju (137 prac w formie komiksu z 19 placówek oraz 81 prac literackich z 32 placówek). W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom za zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie.
Jury w składzie:
- p. Iwona Cieślak – Miszczyk – nauczyciel języka angielskiego
- p. Angelina Słomińska – nauczyciel języka angielskiego
- p. Ludmiła Morawska – Baykowska – artysta plastyk
po przeczytaniu i obejrzeniu prac przyznało nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

Kategoria: mini saga komiks – 9-12 lat
I m. Oliwia Salwa – Szkoła Podstawowa w Tokarni/Chęciny
II m. Vanessa Kosecka – Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach
III m. Jakub Nowak – Szkoła Podstawowa w Tokarni/Chęciny

Wyróżnienia:
- Hanna Pilecka – Szkoła Podstawowa nr 7 w Zduńskiej Woli
- Bartłomiej Tomczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu
- Justyna Tust – Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach
- Zuzanna Paszkiewicz – Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
- Hanna Prekwa – Szkoła Podstawowa nr 7 w Zduńskiej Woli

Kategoria: miniatura literacka – 13-15 lat
I m. Natalia Brelik – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kołobrzegu
II m. Anna Kokot – Szkoła Podstawowa w Błaszkach
III m. Małgorzata Przybysz – Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach

Wyróżnienia:
- Sebastian Milewski – Gimnazjum w Kurowicach
- Jola Mencel – Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
- Stanisław Wypych – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pabianicach
- Aleksandra Kazimierska – Szkoła Podstawowa w Drelowie
- Malwina Rzepecka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piatkowisku

Kategoria: miniatura literacka – 16-19 lat
I m. Matylda Marks – XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
II m. Patrycja Krata – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
III m. Nicol Juścikiewicz – XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Wyróżnienia:
- Jakub Ransz – I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
- Anna Pacześ – III Liceum Ogólnokształcące w Katowicach
- Jan Baranowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
- Svetlana Andrushchishena – Technikum Żywienia i Usług Gastronimicznych, Zespół Szkół w Janowie Lubelskim

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu oraz nauczycieli
na wręczenie nagród i prezentację nagrodzonych prac, które odbędą się
1 grudnia 2017 r. o godz. 17:00
w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury.