Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

1. Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim - „MINI-SAGA COMPETITION” – organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.
 
2. MINI-SAGA jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie. W bieżącym roku OBOWIĄZUJĄCYM tematem mini-sagi jest RADOŚĆ (JOY).
 
3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.
 
4. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I. 9-12 lat – forma komiksowa mini – sagi
II. 13-15 lat – mini-saga literacka
III. 16-19 lat – mini-saga literacka
 
5. Objętość opowiadania w II i III kategorii MUSI zawierać dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej), a jego tytuł (obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie. Prace nie spełniające tego wymogu nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’re) są liczone jako jedno słowo.
Uczniowie I kategorii wiekowej przygotowują opowiadanie w formie komiksowej ('mini-saga comic'), które musi zawierać dokładnie 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie. Tytuł jest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów. Podobnie jak w mini-sadze literackiej formy skrócone (np. I’ll itd.) są liczone jako jedno słowo. Prace muszą być wykonane w formacie A3.

6. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 
7. Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Ponadto,
w kategorii mini-saga komiks, oceniana będzie oryginalność tytułu i stopień powiązania z historią obrazkową.
 
8. Prace uczestników II i III kategorii napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .odf) należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 9 listopada 2018 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Uczestnicy I kategorii wysyłają swoje prace pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION
Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u.
 
9. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres placówki lub szkoły, klasa, wiek, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi literackiej, a na odwrocie pracy w przypadku formy komiksowej.
 
10. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
 
11. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora (mdk-pabianice.pl) do dnia 23 listopada 2018.
 
12. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury 30 listopada 2018 o godz. 17:30.
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice
2) Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być: osoby odwiedzające stronę www placówki i portale społecznościowe, media i odbiorcy mediów takich jak: gazety i telewizja lokalna, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy wydarzeń artystycznych i sportowych, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.
5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.