Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w każdym wieku.
Konkurs przebiega w trzech etapach:
Etap I – Eliminacje wstępne
W eliminacjach konkursu, które odbędą się 11 lutego 2019 o godz. 10:00 uczestnicy prezentują dwie dowolne piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego). Spośród wszystkich uczestników jury wybierze 10-12 finalistów. Pozostali uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i koncercie finałowym jako śpiewający w zespołach towarzyszących solistom.
Etap II – Warsztaty wokalne
Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez p. Magdalenę Filipiak w dniach 12.02, 13.02 oraz i 14.02 o godz. 10:00.
Etap III – Finał
Koncert finałowy poprzedzony próbą generalną odbędzie się 15 lutego 2019 o godz. 17:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł IDOLKA, nagrody oraz wyróżnienia.
Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat MDK tel. 42 215 20 93.
idolek 2019 plakat web
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice
2) Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być: osoby odwiedzające stronę www placówki
i portale społecznościowe, media i odbiorcy mediów takich jak: gazety i telewizja lokalna, organizatorzy
i uczestnicy konkursów, organizatorzy i uczestnicy wydarzeń artystycznych i sportowych, odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.
5) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.