Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych. Podczas zajęć szczególnie dużo uwagi poświęca się nawykowi prawidłowej postawy, wzmacnianiu wytrzymałości posturalnej i likwidowaniu istniejących wad postawy.

korekcyjna1