Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Zajęcia teatralne, sala 21, II piętro.

Prowadząca: Małgorzata Pedo

Zajęcia teatralne mają na celu ćwiczenie warsztatu aktorskiego. Dzięki nim uczestnicy zdobywają wiedzę, aby świadomie wykorzystywaś głos, mimikę oraz gesty na scenie. Zajęcia obejmują pracę nad dykcją i odpowiednim wyrażaniem emocji. Ponadto rozwijają wszechstronnie pobudzając twórczość i kreatywność, tak potrzebną nie tylko na scenie, ale często także w życiu.