Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w siatkówce chłopców
 
MIEJSCE:    Szkoła Podstawowa w Dobroniu ul. Sienkiewicza 39
TERMIN:    19 lutego 2020r. godz. 900 – zbiórka i weryfikacja.
UCZESTNICTWO: Zespół stanowią uczniowie jednej szkoły – rocznik 2005 – 2006
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
 • drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników/w całym turnieju/

 • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS,

 • mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów,

 • sety rozgrywa się do do 25 pkt. ewentualny trzeci set do 15 pkt.

 • wysokość siatki 243

 • obowiązują jednolite stroje

 • na rozgrzewkę drużyny obowiązują własne piłki

 • sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn

 
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070