Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w koszykówce dziewcząt
 
TERMIN:    27 lutego 2020r.    godz. 830 zbiórka
 
MIEJSCE:    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
 • drużynę stanowią uczennice jednej szkoły (rocznik 2005-2006)

 • zespół liczy 12 zawodniczek w całym turnieju

 
ZASADY ROZGRYWEK:
 • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz

 • piłka nr 6,

 • czas gry w turnieju 4x7 minut z przerwami: między I i II kwartą – 2 minuty, między II i III kwartą – 5 minut, miedzy III i IV kwartą – 2 minuty, (dopuszcza się możliwość zmiany czasu gry przed rozpoczęciem zawodów),

 • zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośredni organizator z nauczycielami,

 • czasy dla trenera w I, II, III kwarcie po jednym czasie, a w IV kwarcie dwa czasy,

 • w przypadku remisu – 5 minutowa dogrywka z jednym czasem dla trenera,

 • czas akcji – 24 sekundy, piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund,

 • nowe 24 sekundy zostają przyznane dopiero wtedy, gdy piłka dotyka obręczy, zablokowany rzut nie daje prawa do nowej akcji,

 • drużyna podlega karze (rzuty wolne) za faule drużyny, kiedy popełniła cztery faule w każdej kwarcie meczu,

 • sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu turnieju.

 
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe
i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: p. Wiesław Dobiech 600 438 070