Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w lidze lekkoatletycznej
 
TERMIN: 10 maja 2022r. godzina 9:30 – zbiórka, 10:00 – rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE: stadion Szkoły Podstawowej w Lutomiersku ul. Józefa Piłsudskiego 1

UCZESTNICTWO:
- zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2007-2008,
- w skład zespołu może wejść maksymalnie 16 zawodniczek lub zawodników,
- zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji i jednej sztafecie,
- do jednej konkurencji szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników lub 3 zawodniczki /z wyłączeniem biegów 600, 1000 m K i M /,
- zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach indywidualnych i w jednej sztafecie,
- szkoła ma prawo wystawić tylko jedną sztafetę.

KONKURENCJE:
- dziewczęta: biegi na dystansie 100 m, 300 m, 600 m, pchnięcie kulą (3 kg), sztafeta 4 x 100 m, skok w dal,
- chłopcy: biegi na dystansie 100 m, 300 m, 1000 m, pchnięcie kulą (5 kg), sztafeta 4 x 100 m, skok w dal.

PUNKTACJA:
- osiągnięte wyniki przelicza się na punkty wg tabeli punktowych,
- na wynik zespołu składa się 12 lub mniej najlepszych rezultatów,
- nie ma startów poza konkurencją,
- przy jednakowej ilości pkt. uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I-III, o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika.

TERMINARZ ZAWODÓW:
10:00 – 100 m dziewcząt, skok w dal chłopców, pchnięcie kulą dziewcząt
10:15 – 100 m chłopców
10:30 – 300 m dziewcząt
10:45 – 300 m chłopców, skok w dal dziewcząt, pchnięcie kulą chłopców
11:00 – 600 m dziewcząt
11:20 – 1000 m chłopców
11:40 – 4 x 100 dziewcząt
11:55 – 4 x 100 chłopców

Harmonogram minutowy startów może ulec zmianie.
Do półfinału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły z powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070