Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w piłce nożnej dziewcząt
 
TERMIN: 17maja 2022r. – godz. 9:00 zbiórka i weryfikacja
 
MIEJSCE: boczne boisko piłki nożnej MOSiR-u w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
- w skład drużyny wchodzą uczennice jednej szkoły (rocznik 2007-2008)
- drużyna liczy do 12 zawodniczek w całym turnieju,
 
SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:
- na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 6 zawodniczek,
- boisko ma wymiary 60m.x40m.,
- bramki o wymiarach 5x2m.,
- piłka do gry nr 5,
- czas gry 2x10-15 minut + 5 minut przerwy
- pole karne: prostokąt o wymiarach 8x15 m.,
- gra bez „spalonego”,
- zmiany hokejowe (błędy karne jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 8 m.,
- bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą, piłka musi opuścić pole karne,
- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym zgodnie z przepisami,
- odległość od piłki w momencie wykonywania rzutów wolnych 5m.,
- rzut z autu bocznego wykonuje się rękoma
- stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu),
- obuwie przystosowane do gry na Orlikach, w przypadku na innej nawierzchni dopuszcza się korkotrampki
- sposób przeprowadzenia rozgrywek będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu zawodów.
Do półfinału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070