Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
GIMNAZJADA
Mistrzostwa Powiatu
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
gimnazjów

TERMIN: 21.10.2015r. godz. 8:30 zbiórka, godz. 9:00 rozpoczęcie zawodów

MIEJSCE: sala Gimnazjum nr 2, ul. Orla 1 w Pabianicach

UCZESTNICTWO:
- zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2000 i młodsi,
- zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami PZTS,
- zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców,
- do gry drużynowej dopuszcza się udział trzeciego zawodnika lub zawodniczki.
- zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZWODÓW:
- kolejność gier jest następująca

I rzut II rzut III rzut
A – X   A – Y
B – Y  gra podwójna B – X

- mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
- system wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.

Do zawodów rejonowych awansuje I i II zespół.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.