Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W PŁYWANIU
REGULAMIN IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

TERMIN: 18.10.2021 r. weryfikacja:10:30, zawody dla chłopców i dziewcząt: 11:00 - 12:30

MIEJSCE: CSiR w Konstantynowie Łódzkim (Pływalnia miejska) ul. Kilińskiego 75, 95-050 Konstantynów Łódzki.

UCZESTNICTWO:
W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców urodzonych w 2008 - 2009. Zespół składa się z 6 zawodniczek/zawodników, oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców. Zawodnikowi wolno startować w sztafecie i jednej konkurencji indywidualnej. W konkurencjach indywidualnych mogą startować jedynie uczestnicy sztafet. Podczas tych zawodów odbędą się również zawody indywidualne wliczane do punktacji drużynowej, na dystansach 50 m stylem: dowolnym, klasycznym, motylkowym, grzbietowym. Szkoła powinna obsadzić wszystkie style, maksymalnie może zgłosić 2 osoby do każdego stylu. Warunkiem udziału szkoły jest umieszczenie w zgłoszeniu do zawodów przy nazwisku ucznia stylu (kolumna uwagi na platformie SRS).

PROGRAM ZAWODÓW:
Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt;
Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców.
Zawody indywidualne dziewcząt i chłopców.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Punktacja:
Sztafety: I m. – 30 pkt., II – 27, III – 25, IV – 23, V- 21, VI – 20
Indywidualnie : Im-10 pkt., II-8, III-6, IV-5, V-4, VI – 3, VII-2, VIII i dalsze (po ukończeniu konkurencji) – 1 pkt.
O miejscu szkoły decyduje większa liczba zdobytych punktów uzyskanych łącznie w sztafecie i wyścigach indywidualnych. Przy takiej samej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje miejsce sztafety.
Uwaga! Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany ( nie wolno skakać do wody)

Do ½ Finału Wojewódzkiego awansują dwa zespoły. Mistrz i Wicemistrz Powiatu

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Na pływalni obowiązuje zmiana obuwia wszystkich zawodników oraz towarzyszące zespołowi osoby.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408