Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM
REGULAMIN IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

TERMIN: 26.10.2021 r., 9:00 - zbiórka i weryfikacja, 9:30 - rozpoczęcie zawodów.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Chechle ul. Lipowa 1. Wejście na salę gimnastyczną od ulicy Zwycięstwa.

UCZESTNICTWO: W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2008 - 2009.
Zespół liczy:
2 zawodniczki + 1 rezerwowa,
2 zawodników + 1 rezerwowy,

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

I rzut II rzut III rzut
A – X A- Y Gra podwójna B- Y B- X

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Zawodnicy grają do trzech wygranych setów ( set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 pkt. oprócz stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą po 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt).
3. Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony do gry po 2 grze w meczu.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn i ustala go organizator.
Do Półfinału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, któr swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy.
Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności. Nauczycieli i uczniów obowiązuje zmiana obuwia.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408