Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W UNIHOKEJU
REGULAMIN IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

TERMIN: 16.11.2021 r., 9:00 - zbiórka i weryfikacja, 9:30 - rozpoczęcie zawodów.

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Lutomiersku.

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2008 i 2009 r.
Zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.
Zespół składa się maksymalnie 12 zawodniczek/zawodników.

PRZEPISY GRY:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZU.
5 zawodników na boisku + bramkarz,
Czas gry 3 tercje x 6-8 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora),
Boisko o wymiarach: 24m x 12m. Dopuszcza się boisko o mniejszych wymiarach w zależności od wielkości hali sportowej organizatora. W przypadku zmniejszenia boiska zmniejszamy liczbę zawodników.

PUNKTACJA:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje – 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów. O kolejności miejsc decyduje: a) większa liczba zdobytych punktów, b) gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów - wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.
Do Półfinału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Powiatu.

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, któr swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy.
Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności. Nauczycieli i uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408