Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w lidze lekkoatletycznej
 
TERMIN:    22 maja 2018r.    godzina 830 – zbiórka, 900 – rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE:    stadion MOSiR-u w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
 • zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2002-2004

 • w skład zespołu może wejść maksymalnie 15 zawodniczek lub zawodników

 • zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji i jednej sztafecie

 • do jednej konkurencji szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników lub 3 zawodniczki

 • zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach indywidualnych i w jednej sztafecie

 • szkoła ma prawo wystawić tylko jedną sztafetę

KONKURENCJE:
 • dziewczęta: biegi na dystansie 100 m, 300 m, 600 m, pchnięcie kulą (3 kg), sztafeta 4 x 100 m, skok w dal

 • chłopcy: biegi na dystansie 100 m, 300 m, 1000 m, pchnięcie kulą (4 kg), sztafeta 4 x 100 m, skok w dal

PUNKTACJA:
 • osiągnięte wyniki przelicza się na punkty wg tabeli punktowych

 • na wynik zespołu składa się 12 lub mniej najlepszych rezultatów

 • nie ma startów poza konkurencją

 • przy jednakowej ilości pkt. uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I-III, o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika

TERMINARZ ZAWODÓW:
900 – 100 m dziewcząt, skok w dal chłopców, pchnięcie kulą dziewcząt
915 – 100 m chłopców
930 – 300 m dziewcząt
945 – 300 m chłopców, skok w dal dziewcząt, pchnięcie kulą chłopców
1000 – 600 m dziewcząt
1020 – 1000 m chłopców
1040 – 4 x 100 dziewcząt
1055 – 4 x 100 chłopców
Harmonogram minutowy startów może ulec zmianie.
Do półfinału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły z powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070