Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w piłce nożnej chłopców
 
TERMIN:16 maja 2018r. – godz. 900 zbiórka i weryfikacja
 
MIEJSCE: boczne boisko piłki nożnej MOSiR-u w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
 • w skład drużyny wchodzą uczniowie jednej szkoły (rocznik 2002-2004),

 • drużyna liczy 10 zawodników w całym turnieju

 
SPOSÓB PROWADZENIA ZAWODÓW:
 • na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 6 zawodników,

 • boisko ma wymiary 60m.x40m.,

 • bramki o wymiarach 5x2m.,

 • piłka do gry nr 5,

 • czas gry 2x10-15 minut + 5 minut przerwy

 • pole karne: prostokąt o wymiarach 8x15 m.,

 • gra bez „spalonego”,

 • zmiany hokejowe (błędy karne jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut karny z 8 m.,

 • bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą, piłka musi opuścić pole karne,

 • bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym zgodnie z przepisami,

 • odległość od piłki w momencie wykonywania rzutów wolnych 5m.,

 • rzut z autu bocznego wykonuje się rękoma

 • stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu),

 • obuwie przystosowane do gry na Orlikach, w przypadku na innej nawierzchni dopuszcza się korkotrampki

 • sposób przeprowadzenia rozgrywek będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu zawodów.

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070