Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
TERMIN:       23.10.2018r.   godz. 830 zbiórka
                                            godz. 845 rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE:      sala tenisowa MOSiR ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
  • zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 2003-2005,
  • zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami PZTS,
  • zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców,
  • do gry drużynowej dopuszcza się udział trzeciego zawodnika lub zawodniczki.
  • zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZWODÓW:
  • kolejność gier jest następująca
I rzut II rzut III rzut
A – X   A – Y
B – Y gra podwójna B – X
  • mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
  • system wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje I i II zespół.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3 . Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070