Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego
w piłce ręcznej dziewcząt
 
TERMIN:    09.11.2018r.    godz. 830 (zbiórka – losowanie i weryfikacja)
                godz. 900 (rozpoczęcie zawodów)
MIEJSCE:    hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 15 w Pabianicach ul. Orla 1
 
UCZESTNICTWO:
 • drużynę stanowią uczennice jednej szkoły z rocznika 2003-2005

 • zespół liczy do 14 zawodniczek

 
ZASADY ROZGRYWEK:
 • zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP i niniejszego regulaminu

 • czas gry będzie ustalony w dniu zawodów

 • czas gry będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu turnieju

 • dowolny system obrony podczas całego meczu

 • zmiana zawodnika możliwa jest w dowolnym momencie meczu

 • kategoryczny zakaz używania kleju

 • drużyna ubrana jest w jednolite stroje sportowe

 • obowiyuje pika nr1

 • zespół ma prawo wykorzystać 1 minutowy czas w każdej połowie meczu

 • na „ławce” mogą znajdować się tylko zawodnicy wpisani do protokołu

 • system rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów i będzie uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych przez srs

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
Organizator: Wiesław Dobiech 600438070