Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego
w drużynowych zawodach w pływaniu
 
TERMIN:    22 listopada 2018 r. godz. 1120 – wejđcie do syatni, 1130 – rozgrzewka, 1145 – zawody
 
MIEJSCE:    Pływalnia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75
 
UCZESTNICTWO:
 • w zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców (rocznik 2003-2005)

 • zespół składa się z 6 zawodniczek lub zawodników

 • zawodnikowi wolno startować w sztafecie i jednej konkurencji indywidualnej

 • w konkurencjach indywidualnych mogą startować jedynie uczestnicy sztafet

 • dziewczęta: sztafeta 6x25 m (styl dowolny),

 • chłopcy: sztafeta 6x25 m (styl dowolny),

 • podczas zawodów odbędą się również zawody indywidualne wliczane do punktacji drużynowej na dystansach 50 m. stylem: dowolnym, klasycznym, motylkowym, grzbietowym,

 • szkoła powinna obsadzić wszystkie style, maksymalnie może zgłosić dwie osoby do każdego stylu,

 • warunkiem udziału szkoły jest umieszczenie w zgłoszeniu do zawodów przy nazwisku ucznia stylu oraz czasu zawodnika (jeśli to możliwe).

 
PUNKTACJA:
 • sztafety: I m. – 30 pkt.; II m. – 27 pkt.; III m. – 25 pkt.; IV m. – 23 pkt.; V m. – 21 pkt.; I m. – 20 pkt.;

 • zawody indywidualne: I m. – 10 pkt.; II m. – 8 pkt.; III m. – 6 pkt.; IV m. – 5 pkt.; V m. – 4 pkt.;
  VI m. – 3 pkt.; VII m. – 2 pkt.; VIII i dalsze – 1 pkt. po ukończeniu konkurencji

 • o miejscu szkoły decyduje większa liczba zdobytych punktów uzyskanych łącznie w sztafecie
  i wyścigach indywidualnych,

 • przy takiej samej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje miejsce sztafety.

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansują dwa zespoły z mistrzostw powiatu pabianickiego.
 
Na pływalni obowiązuje zmiana obuwia wszystkie towarzyszące zespołowi osoby.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070