Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Mistrzostwa Powiatu
w sztafetowych biegach przełajowych
szkół podstawowych

TERMIN: 08.10.2015r. godz. 11:00 dziewczęta, godz. 12:00 chłopcy

MIEJSCE: stadion MOSiR w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 1

UCZESTNICTWO:
- zespół składa się z uczniów kl. IV, V, VI (rocznik 2005, 2004, 2003),
- reprezentacja każdej klasy to 3 dziewczynki i 3 chłopców,
- reprezentację szkoły stanowi 9 zawodników lub zawodniczek.

PROGRAM ZAWODÓW:
- zawody odbywają się w formie sztafety: dystans dla dziewcząt – 9 x 800 m, dystans dla chłopców – 9 x 800 m,
- zawodnicy startujący w pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (wskazana własna tzn. szkoły startującej),
- obowiązuje kolejność roczników: 2005, 2004, 2003r.,
- strefa zmian wynosi 20 m,
- start w obuwiu bez kolców,
- zawodnicy jednego zespołu powinni być oznaczeni numerem szkoły lub ubrani w jednakowe stroje.

Do finału rejonowego awansuje I i II zespół.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.