Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Mistrzostwa Powiatu

w mini koszykówce dziewcząt i chłopców

szkół podstawowych

TERMIN: 19.03.2015r. godz. 830 zbiórka – chłopcy

                                     godz. 1030 zbiórka – dziewczęta

MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30

UCZESTNICTWO:

- drużynę stanowią uczennice i uczniowie jednej szkoły (rocznik 2002 i młodszy)

- zespół liczy 12 zawodników lub zawodniczek

ZASADY ROZGRYWEK:

- mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz

- piłka nr 5

- czas gry 4x6 minut

- zasady zatrzymywania czasu gry ustala bezpośredni organizator z nauczycielami

- krycie „każdy swego” (zakaz gry z obroną strefową), w przypadku nieprzestrzegania krycia „każdy swego” i po zwróceniu uwagi kapitanowi i trenerowi, dyktowany jest rzut techniczny oraz piłka z boku

- za przewinienia dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje się dodatkowego rzutu

- przepis 3, 5 sekund

- przepis powrotu piłki na własną połowę

- czasy dla trenera w I, II, III kwarcie po jednym czasie, a w IV kwarcie dwa czasy

- w przypadku remisu – 3 minutowa dogrywka z jednym czasem dla trenera

- odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4m.

- nie wyznacza się linii rzutów za trzy punkty

- zespół I i II kwartę gra innymi piątkami

- zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie

- w III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian

- w przypadku, jeżeli zespół liczy 11 lub 12 osób, zawodnicy 11, 12 mogą być wprowadzeni do gry w III i IV kwarcie

- w przypadku popełnienia 5 przewinień (dotyczy I i II kwarty) do gry wchodzi 11 lub 12 zawodnik

- gdy zespół składa się z 10 zawodniczek – zespół kończy kwartę w składzie 3-4 osobowym

PRZEBIEG ROZGRYWEK:

-sposób przeprowadzenia zawodów będzie uzależniony od ilości drużyn w dniu turnieju

- czas gry zostanie ustalony z nauczycielami przed rozpoczęciem zawodów

Prosimy o potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 18 marca 2015r. na adres mailowy MDK-u lub do p. Wiesława Dobiecha (600 438 070).

OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora szkoły oraz ważna legitymacja szkolna. Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów (nie honoruje się zaświadczeń ani żadnych innych dokumentów tożsamości)

- za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

- opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia budynku

- za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi odpowiedzialności

- zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia

Uwaga!!!

Zgłoszenia powinny być wypełnione na nowych drukach, które są dostępne na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl

Do rozgrywek rejonowych awansuje mistrz powiatu.