Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w szachach
 
Termin: 5 grudnia 2018r.    godz. 900 – zbiórka, godz. 930 – rozpoczęcie zawodów
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach, ul.Pułaskiego 22/24
Uczestnictwo:
 • drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2006 i młodsi,

 • drużyna składa się z 4 osób:

 • I szachownica – chłopiec lub dziewczyna

 • II szachownica – chłopiec lub dziewczyna

 • III szachownica – chłopiec lub dziewczyna

 • IV szachownica – dziewczyna obowiązkowo

 • skład drużyny obowiązuje przez cały turniej

 • w turnieju wojewódzkim mogą grać zawodnicy rezerwowi – jeden chłopiec i jedna dziewczyna

 
System zawodów:
 • zawody prowadzone są w formie drużynowej systemem szwajcarskim lub kołowym (w zależności od ilości drużyn),

 • tempo gry: 10-15 min. dla zawodnika na partie,/czas gry będzie ustalony w dniu zawodów/

 • obowiązują przepisy kodeksu szachowego

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070