Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
IGRZYSKA DZIECI
Mistrzostwa Powiatu
w mini siatkówce dziewcząt
 
MIEJSCE:    Szkoła Podstawowa nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Sadowa 5/7
 
TERMIN:    18.01.2019r.    godz. 900 – zbiórka i weryfikacja
 
UCZESTNICTWO: Zespół stanowią uczennice jednej szkoły z rocznika 2006 i młodsze.
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
 • zespół składa się z 8-10 zawodniczek w całym turnieju,

 • w pierwszym secie grają 4 zawodniczki i 1 rezerwowa,

 • w drugim secie grają 5 pozostałych zawodniczek,

 • w trzecim secie (dodatkowym) gra dowolna czwórka,

 • kolejność czwórek wylosowanych przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej

 • wymiary boiska 7x7 m.,

 • wysokość siatki 215 cm

 • spotkania rozgrywa się do dwóch wygranych setów.

 • każdy set rozgrywany jest „tie breakiem” do 25 pkt. Trzeci decydujący set rozgrywany jest również „tie breakiem” do 15 punktów. Po 8 punkcie następuje zmiana boisk

 • obowiązują przepisy PZPS z pewną dozą tolerancji dotyczącej czystości odbić.

 • obowiązuje cykliczna kolejność wykonywania zagrywki,

 • atakować z pierwszej linii i zastawiać nie może zawodniczka zagrywająca, która jest także zawodniczką obrony podczas zagrywek drużyny przeciwnej aż do momentu rotacji

 • w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jedną z zawodniczek, która może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana)

 • każdy zespół może wykorzystać dwa czasy po 30 sek. w każdym secie

 • sposób przeprowadzenia zawodów zostanie ustalony przed ich rozpoczęciem i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070