Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców
 
TERMIN:    6 czerwca 2018r. godzina 830 (zgłoszenia i weryfikacja); 900 – rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE:    stadion MOSiR Pabianice, ul. Grota Roweckiego 1
 
UCZESTNICTWO:
 • zespół stanowią uczniowie jednej szkoły z rocznika 1998 i młodsi (szkoły dzienne)

 • w skład zespołu może wejść maksymalnie 15 zawodniczek lub zawodników

 • zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji i jednej sztafecie z wyłączeniem biegów na 800 i 1500 m

 • do jednej konkurencji szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników lub 3 zawodniczki

 • zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach indywidualnych i tylko w jednej sztafecie

 
KONKURENCJE:
 • dziewczęta: biegi na dystansie 100 m, 400 m, 800 m, pchnięcie kulą (4 kg), sztafeta 4 x 100 m, skok w dal

 • chłopcy: biegi na dystansie 100 m, 400 m, 1500 m, pchnięcie kulą (6 kg), sztafeta 4 x 100 m, skok w dal

 
PUNKTACJA:
 • osiągnięte wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych

 • wyniki osiągnięte przez uczniów jednej szkoły są podstawą do sporządzenia klasyfikacji zespołowej oddzielnie dla chłopców i dziewcząt

 • do punktacji zalicza się po 2 wyniki w każdej konkurencji i w sztafecie

 
PROGRAM ZAWODÓW:
830 – przyjmowanie zgłoszeń do poszczególnych konkurencji, weryfikacja
900 – 100 m dziewczęta, skok w dal chłopcy, pchnięcie kulą dziewczęta
915 – 100 m chłopcy
930 – 400 m dziewczęta
945 – 400 m chłopcy, skok w dal dziewczęta, pchnięcie kulą chłopcy
1000 – 800 m dziewczęta
1020 – 1500 m chłopcy
1050 – 4 x 100 dziewczęta
1105 – 4 x 100 chłopcy
Terminy rozpoczęcia poszczególnych konkurencji mogą ulec przyspieszeniu.
 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz i wicemistrz powiatu.
Nauczyciele proszeni są o przyniesienie stoperów i pomoc w organizacji zawodów. Przy biegach sztafetowych szkoła przynosi własną pałeczkę.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy.

 2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go.

 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.
 
organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070