Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
Mistrzostwa Powiatu
w piłce ręcznej dziewcząt
 
TERMIN:    15 listopada 2018r.    godz. 800 – zbiórka, 830 – rozpoczęcie zawodów
 
MIEJSCE:    Powiatowa Hala Sportowa w Pabianicach, ul. Św. Jana 30-36
ywać
UCZESTNICTWO:
  • zespół liczy 14 zawodniczek z jednej szkoły (szkoła dzienna) w całym turnieju, rocznik 1999 i młodsze

 
ZASADY ROZGRYWEK:
  • system rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów i będzie uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych przez srs

  • czas gry będzie ustalony z nauczycielami w dniu zawodów

  • zmiany zawodnika można dokonywać w dowolnym momencie meczu

  • drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu

  • obowiązuje kategoryczny zakaz używania kleju

 
Do ½ finału wojewódzkiego awansuje mistrz powiatu.
 
UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
  1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy

  2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go

  3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.