Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

         FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO  

           W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT                    
                      Licealiada 2019/2020

 

Miejsce : XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi ul. Czajkowskiego 14

                Wejście do hali sportowej od ul. Wujaka

                 

Organizator : Miejski SZS w Łodzi na zlecenie ŁSZS ( zmiana miejsca)

Kierownik zawodów : p. Tadeusz Szydłowski

Termin : 8.01.2020 r.

- godz. 9.00 – 9.45  weryfikacja i losowanie

- godz. 10.00 rozpoczęcie zawodów 

Prawo startu mają dwie pierwsze szkoły z zawodów półfinałowych (rejonowych).

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznika 2000 i  młodsi

Zawody rozgrywane będą zgodnie z regulaminem ŁSZS dostępnym na stronie www.lszs.pl

Zgłoszenia – zgodnie z zapisem w SRS do dnia 07.01.20 r. do godz.10.oo 

Weryfikacja -  lista wygenerowana z SRS i podpisana przez dyrektora szkoły oraz opiekuna, wraz z ważnymi legitymacjami szkolnymi. Brak legitymacji oznacza zakaz brania udziału w zawodach. Zabrania się odręcznego dopisywania zawodników do zgłoszenia.

System rozgrywek

- Zespół liczy dwóch zawodników

- Do gry drużynowej dopuszcza się udział 3 zawodnika

- Zawodnicy grają do 3 wygranych setów. Mecz  rozgrywa się do 3 wygranych punktów.

Wyciąg z przepisów PZTS

.7.5.2 Jeśli dwóch lub więcej członków grupy ma zdobytą tą samą liczbę meczowych punktów, ich względne pozycje powinny być wyznaczone tylko na podstawie wyników meczów pomiędzy nimi, przez kolejne rozpatrywanie liczby meczowych punktów, stosunku zwycięstw do porażek najpierw w indywidualnych meczach (dla drużynowej konkurencji), następnie setów i punktów, jak daleko jest to konieczne do ustalenia kolejności.
3.7.5.3 Jeśli w którymś kroku tych kalkulacji pozycja jednego lub więcej członków grupy została wyznaczona, kiedy inne są jeszcze jednakowe, wyniki meczy, w których ci członkowie wzięli udział, powinny być wyłączone z dalszych kalkulacji niezbędnych do ustalenia kolejności, zgodnie z procedurą z punktów 3.7.5.1 i 3.7.5.2

 Nagrody

 Wszystkie szkoły otrzymują dyplomy. Za miejsca I – III  puchary i medale.

 

UWAGI

  • Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. 

  • Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia budynku. 

  • Wpisowe wynosi 3 zł. od zawodnika

  • Organizator zabezpiecza napoje.

  • Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi
    odpowiedzialności. 

  • Zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia.

  • Zawodników obowiązują stroje sportowe

  •          W stosunku do szkół , które dokonają zgłoszenia do zawodów w SRS , a które  będą przekraczać regulamin uczestnictwa zapisany w punktach nr 11 i 12 Kalendarza Imprez ŁSZS na rok 2019/20  str.12, będą wyciągane konsekwencje wynikające z tych zapisów.                                                                                   

                                                                          Wiesław Dębowski ŁSZS