Logo

REGULAMIN
GRY I ZABAWY
IGRZYSKA DZECI – PÓLFINAŁ WOJEWÓDZKI REJON ZGIERZ
1. ORGANIZATOR :MOSiR  Zgierz
2. Termin i miejsce: 19.03.2020 r. /czwartek/  godz. 10:00
Mała sal MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2                                                                                                                  
Zgłoszenie udziału do dnia  17 marca 2020 r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.
1. Uczestnictwo :
- W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkół podstawowych składające się z uczniów rocz.2009 imłodszych. Mistrzoswie i wicemistrzowie powiatu pabianickiego, poddębickiego, zgierskiego i poddębickiego.
- Reprezentacja podzielona jest na cztery grupy wiekowe:
I grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2012 i młodsi
II grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2011 i młodsi
III grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2010 i młodsi
V grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2009 i młodsi
- W każdej grupie może być zawodnik rezerwowy 1 dz.+ 1 chł., w sumie reprezentacja szkoły liczyć może 40
osób,
- Zawodnik starszy nie może startować w grupie młodszej.
- W konkurencji startują 4 dziewczynki i 4 chłopców /dotyczy to każdej grupy/. Zawodnicy startują na przemian
dziewczynka, chłopiec, dziewczynka itd.
- Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje. Ostatni zawodnik w poszczególnych konkurencjach posiada
znacznik – np. kolorową koszulkę dla odróżnienia od innych startujących (znacznik zapewnia organizator).
- Obowiązują imienne zgłoszenia potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły oraz ważne legitymacje szkolne uczniów.
- PUNKTACJA zależna od ilości startujących szkół
za I miejsce – 6 punktów
za II miejsce – 5 punktów
za III miejsce – 4 punkty
za IV miejsce – 3 punkty
za V miejsce - 2 punkty
za VI miejsce – 1 punkt
Uwagi !
- Przy zajęciu w poszczególnych konkurencjach /zabawach/ ex aequo np. pierwszego miejsca przez dwa zespoły,
obowiązuje punktacja 6, 6, 4, 3, 2, 1 lub drugiego miejsca, punktacja jest następująca: 6, 5, 5, 3, 2, 1 itd.
- Zdekompletowanie zespołu jest równoznaczne z dyskwalifikacją, w przypadku dyskwalifikacji zespół otrzymuje
0 punktów.
- We wszystkich zabawach, gdy uczestnik nieprawidłowo wykona zadanie, zespołowi zalicza się błąd, np.
zawodnik wystartuje zanim bieg ukończy poprzedni zawodnik, nie obiegnie stojaka na półmetku, przewróci
pachołek w slalomie, źle wykona slalom itp.
- zajętym miejscu zespołu w pierwszej kolejności decyduje ilość popełnionych błędów, a następnie uzyskany
czas/wynik/.
- Wyższe miejsce zajmuje drużyna, która nie popełniła błędów lub popełniła ich mniej. Przy równej ilości błędów
o wyższym miejscu decyduje lepszy czas lub wynik.
- Przy każdej reprezentacji będzie sędzia liniowy czuwający nad prawidłowym wykonaniem poszczególnych
zadań i sygnalizujący, przez podniesienie ręki, popełniony błąd.
- Powyższa sygnalizacja jest jedynie informacją pomocniczą. Decyzje o ostatecznym popełnieniu błędu
podejmuje, po konsultacji z całą ekipą sędziowską , sędzia główny zawodów.
- Popełniony błąd poprawić może tylko i wyłącznie zawodnik, który go popełnił
- Przy podziale na dwie grupy startowe zaleca się, po każdej zabawie, zmianę kolejności startujących szkół
- W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej zespołów na zakończenie
współzawodnictwa odbędzie się losowanie zabawy i grupy w celu przeprowadzenia dogrywki rozstrzygającej
ostateczny wynik zawodów.
- Każdą konkurencję poprzedzi pokaz zabawy i dokładne jej objaśnienie.
- Odległość od startu do półmetka wynosi 15 m – 25 m.
- Linia startu jest linią mety – przy powrocie.
- Ustawienie zespołu : dziewczynka, chłopiec, dziewczynka itd.
- Przy każdym zespole może być tylko jeden opiekun.
- Decyzje KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ są niepodważalne.
2. Opis konkurencji
GRUPA I
1.Bieg z piłką lekarską 1 kg:
Przybory: piłka lekarska – 1kg, ringo
Przebieg: na sygnał zawodniczka biegnie z piłką lekarską w kierunku półmetka, zostawia piłkę w ringo – wraca na linię startu, bieg rozpoczyna następny zawodnik itd.
2. Slalom z kółkiem ringo
Przybory : 4 pachołki, kółko ringo, stojak
Przebieg : Pierwszy zawodnik trzyma w ręku koło ringo, startuje na sygnał. W drodze do półmetka porusza się slalomem,
obiega stojak i wraca w ten sam sposób do zespołu. Przekazuje kółko kolejnemu zawodnikowi czym upoważnia go do startu.
3. Bieg z przełożeniem szarfy gimnastycznej
Przybory : 1 pachołek, 2 szarfy
Przebieg : na sygnał zawodniczka biegnie do pierwszej szarfy, wchodzi do jej środka i przekłada ją od dołu do góry,
biegnie do drugiej i przekłada ja z góry na dół , biegnie do półmetka obiega pachołek i wraca po prostej do swojego
zespołu upoważniając do startu kolegę.
4. Przenoszenie kółek ringo
Przybory: 2 pachołki, 8 sztuk kółek ringo
Przebieg: na sygnał zawodniczka dobiega do pierwszego pachołka, na którym znajdują się włożone kółka ringo (pachołek
znajduje się w połowie odległości od półmetka), bierze pierwsze kółko ringo, biegnie do drugiego pachołka, który
znajduje się na półmetku, wkłada na niego kółko ringo i po prostej wraca na linię startu, upoważniając do startu następnego
zawodnika. Wszystkie kółka ringo muszą być przeniesione na drugi pachołek
GRUPA II
1. „Sadzenie ziemniaków”
Przybory i sprzęt: 3 woreczki, 3 kołka ringo, stojak lub pachołek.
Przebieg: pierwsza zawodniczka na sygnał biegnie z trzema woreczkami w kierunku półmetka wkładając kolejno
woreczki do kółek ringo, obiega stojak na półmetku i wraca na linię startu upoważniając do biegu następnego zawodnika,
który zbiera woreczki. Błędem jest gdy woreczek ma kontakt z podłożem na zewnątrz kółka ringo.
2. Bieg z przekazywaniem pałeczki sztafetowej
Przybory – pałeczka sztafetowa, kółko ringo, pachołek
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w ręku pałeczkę sztafetową dobiega do koła ringo, które znajduje
się w połowie drogi do półmetka, przekłada pałeczkę przez koło ringo i biegnie do półmetka. Obiega stojak i w drodze
powrotnej również przekłada pałeczkę przez koło ringo. Wraca do zespołu, przekazuje pałeczkę sztafetową następnemu
zawodnikowi.
3. Toczenie piłki koszykowej
Przybory : 1 piłka do koszykówki (nr 6 lub nr 7) , stojak lub pachołek
Przebieg : startująca zawodniczka toczy piłkę jedną ręką od linii startu do linii półmetka, po jej przekroczeniu chwyta
piłkę oburącz, obiega stojak i wraca na linię mety. przekazuję piłkę koledze. Piłka nie wolno rzucać ,kopać, nieść.
4.Wyścig z rzutem do celu
Przybory : 8 woreczków, 1 obręcz, 3 pachołki
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w dowolnej ręce woreczek biegnie slalomem do wyznaczonej linii
rzutu /3m.przed linią półmetka/ zatrzymuje się i dowolnym sposobem rzuca woreczek do oddalonej o 3 m. obręczy. Po
celnym rzucie wraca slalomem do swojego zespołu i upoważnia do startu kolegę. W przypadku rzutu niecelnego zawodnik
może dobiec do woreczka, włożyć go do środka obręczy i wrócić do zespołu. Woreczek mający kontakt z podłożem
poza kołem uznawany jest jako rzut niecelny
GRUPA III
1. Przekładanie piłek
Przybory : 1 piłka do siatkówki, 1 piłka do koszykówki, 4 kółka ringo, stojak lub pachołek
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka dobiega do piłki siatkowej ułożonej w kółku ringo i przekłada ją do kółka
ringo z lewej strony na prawą, to samo robi z piłką do koszykówki, biegnie dalej do półmetka, obiega go i wracając,
ponownie przekłada piłki. Odległość pomiędzy kółkami ringo ok.1,5 m.
2. Bieg z przenoszeniem piłki do tenisa stołowego
Przybory : 2 piłki do tenisa stołowego, talerzyk plastikowy / średnica 15 – 20 cm/,kółko ringo, stojak
Przebieg: na sygnał zawodniczka startuje trzymając w rękach talerzyk plastikowy z dwoma piłeczkami w środku,
dobiega do leżącego w linii biegu w połowie odległości do półmetka ringo i zostawia w nim jedną piłeczkę, biegnie dalej
do półmetka i obiega stojak , wracając na linię startu –mety zabiera z ringo leżącą tam piłeczkę. Za linią mety przekazuje
talerzyk wraz z 2 piłeczkami kolejnej osobie. Podczas biegu nie wolno przytrzymywać piłeczek rękoma. Piłeczkę, która
wypadnie z talerzyka należy podnieść i umieścić z powrotem na talerzu.
3. Piłki pod pachołki
Przybory – 4 pachołki, 3 piłki do tenisa ziemnego, stojak lub pachołek
Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka startuje trzymając w rękach 3 piłki tenisowe. Biegnie do pierwszego
pachołka, pod którym zostawia jedną piłkę tenisową. Następnie to samo robi dobiegając do drugiego i trzeciego pachołka.
Biegnie do półmetka obiega stojak i w drodze powrotnej zabiera piłki spod pachołków. Gdy ma już wszystkie piłki wraca
do zespołu i przekazuj je kolejnemu zawodnikowi.
4. Wyścig z rzutem do celu
Przybory: stojak lub pachołek, 16 woreczków
Przebieg: na sygnał zawodniczka trzymając w obu rękach po jednym woreczku biegnie w kierunku ustawionego w
połowie prostej pachołka, który okrąża biegnąc dalej do półmetka, gdzie z przed wyznaczonej linii (3 m. przed
półmetkiem) wykonuje po jednym rzucie prawą i lewą ręką woreczkiem do koła hula - hop, które leży na linii półmetka.
Następnie w drodze powrotnej ponownie obiega pachołek i upoważnia do biegu następnego zawodnika. Zwycięża zespół
, który ma najwięcej woreczków w kole. W przypadku ich równej ilości o zajętym miejscu decyduje kolejność na mecie.
Woreczek mający kontakt z podłożem poza kołem uznawany jest jako rzut niecelny. W tej zabawie nie wolno poprawiać niecelnych rzutów.
GRUPA IV
1. Bieg z przeskokami zawrotnymi przez ławeczkę
Przybory: ławeczka gimnastyczna, 2 kółko ringo, 2 piłki lekarskie 1kg
Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka dobiega do ławki ustawionej wzdłuż toru poruszania się, kładzie dłonie w
ok. połowie długości ławeczki tak, aby nogi nie wystawały poza ławkę i wykonuje dwa przeskoki zawrotne przez
ławeczkę (ławeczka znajduje się w połowie odległości od półmetka), następnie dobiega do dwóch kółek ringo
znajdujących się na półmetku w odległości od siebie ok. 1,5 metra i przenosi piłkę lekarską z prawego kółeczka ringo na lewe; następnie wraca po prostej na linię startu, upoważniając do biegu następnego zawodnika, który wykonuje takie same czynności jak poprzedni, ale przenosi piłkę z lewej strony na prawą. Podczas przeskoków stopy obu nóg powinny być razem.
2. Wyścig z kozłowaniem piłki koszykowej
Przybory: piłka do koszykówki (nr 5) , stojak lub pachołek
Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka kozłuje piłkę oburącz lub jednorącz przemieszcza się w kierunku półmetka,obiega półmetek (stojak)nie przerywając kozłowania i wraca kozłując piłkę do linii startu upoważniając do bieg u następnego zawodnika , Piłki nie wolno nieść czy toczyć.
3. Skoki na piłce z uszami slalomem
Przybory: piłka z uszami, stojak - pachołek
Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka siada na piłce, trzymając ją za „uszy” i skokami przemieszcza się w kierunku półmetka, okrąża półmetek (stojak)nie przerywając skoków, wraca w ten sam sposób na linię startu,. Skoki rozpoczyna następny zawodnik.
4. Wyścig z ułożeniem cyfr od 1 - 8
Przybory: 12 ponumerowanych kartek o wymiarach 20:15 cm., 3 pachołki
Przebieg: Na sygnał pierwsza zawodniczka pokonuje slalomem dystans do miejsca, gdzie napisem do podłoża rozłożone
są ponumerowane karteczki. Szuka kartki z numerem ,,1” i układa w wyznaczonym miejscu ( linia półmetka). Wraca na start slalomem, skąd wybiega następny zawodnik szukając cyfry ,,2”itd. Konkurencja kończy się, gdy zostanie ułożony ciąg cyfr od 1 do 8. Kartka po odkryciu, zawierająca inny niż prawidłowy numer, musi być ponownie zakryta. Kartki można zastąpić tabliczkami, układać je można również np. na ławeczce gimnastycznej, można także zawieszać. Nie jest błędem odkrywanie obiema rękoma jednocześnie dwóch kartek.
3. Uwagi końcowe :
- Kolejność zabaw w grupie może być dowolnie zmieniana.
- W wyjątkowych wypadkach można dokonać drobnych korekt w przebiegu zabaw, jednak uczestnicy muszą być
o tym powiadomieni najpóźniej na tydzień przed terminem startu
- We wszystkich zabawach odległość pomiędzy pachołkami powinna równa i wynosić ok. 3 m. odległość od startu
do pierwszego pachołka zależna jest od istniejących warunków, ale w zasadzie nie powinna być mniejsza niż 8 m.
 
Do Finału rejonu awansują 2 drużyny. 
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.