Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZKIEGO LIGI LEKKOATLETYCZNEJ
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

1. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego

2. Miejsce i termin: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
Aleksandrów Łódzki; ul. Bankowa 7/11
31.05.2021 r. (poniedziałek)
Rozpoczęcie zawodów godzina 14.00

3. Uczestnictwo:
zespół stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2006-2007
zespół liczy maksymalnie 16 zawodniczek/zawodników
zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji i jednej sztafecie
do jednej konkurencji szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zawodników (zawodniczki)
zespół musi wystawić co najmniej po 2 zawodników w bloku:
1) biegi krótkie; 2) biegi średnie; 3) skoki; 4) rzuty

4. Konkurencje:
dziewczęta: biegi na dystansie 100m, 300m, 600m, 1000m, 80pł., skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem (500g), pchnięcie kulą (3kg), dysk (0,75kg) , 4x100m.
chłopcy: biegi na dystansie 100m, 300m, 600m, 1000m, 110pł., skok w dal, skok wzwyż,
rzut oszczepem 600g, pchnięcie kulą (5kg), dysk (1kg ), 4x100m

5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
biegi rozgrywane są w seriach na czas,
- w biegu na 100m dozwolony jest jeden falstart w każdym biegu.
Po drugim falstarcie (i każdym następnym) zawodnik jest eliminowany z biegu.
- w konkurencjach technicznych są po 4 próby
skok wzwyż – pierwszą wysokość ustala organizator bezpośrednio przed konkursem,
przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości
dla dziewcząt – do 140cm co 5cm, powyżej co 3cm
dla chłopców - do 160cm co 5cm, powyżej co 3cm

6. Punktacja:
wyniki przelicza się na punkty według tabel punktowych
na wynik zespołu składa się maksimum 12 najlepszych rezultatów (według tabel) tj. po 2 najlepsze wyniki każdego z bloków oraz 4 najlepsze z pozostałych wyników
przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły o wyższej lokacie decyduje wynik punktowy najlepszego zawodnika.
Do finału wojewódzkiego awansuje I zespół.

7. Nagrody:
Dla trzech najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe dyplomy.
Dla zwycięskiego zespołu puchar.

8. Uwagi końcowe:
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna
Zgłoszenie udziału do dnia 29 maja 2021 r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem:
https://srs.szs.pl/system/. Brak zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach.
 
Prawo startu mają uczniowie zakwalifikowani do zajęć wf z grupą dyspanseryjną A lub B.
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.