Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

R E G U L A M I N
PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
1. CEL                                  Popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży.
                                   Wyłonienie mistrza półfinału wojewódzkiego w tej dyscyplinie.
 
2. ORGANIZATOR             Sportowa Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie Łódzkim
 
3. MIEJSCE I TERMIN     SSP Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 7/11
                                               05 październik 2021r. o godz. 1230 (rozgrzewka od godz. 1145)
 
4. UCZESTNICTWO:
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2002 i młodsi
- zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/czek.
- zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie
(z wyłączeniem biegów 800, 1500 m K i M).
- zespół musi wystawić co najmniej po dwóch zawodników w bloku:
- biegi krótkie,
- biegi średnie,
- skoki,
- rzuty.
lecz nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji.
- szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę.
Sposób realizacji:
- biegi w seriach na czas
- w konkurencjach technicznych po 4 próby
 
 
5. KONKURENCJE:
Dziewczęta:
Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400m,
Biegi średnie: 800 m, 1500 m,
Skoki: skok w dal, skok wzwyż,
Rzuty: pchnięcie kulą 3 kg*, 4 kg*, rzut dyskiem 1 kg, rzut oszczepem 500g*, 600g*
Sztafeta 4 x 100 m.
Chłopcy:
Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400m,
Biegi średnie: 800m, 1500 m,
Skoki: skok w dal, skok wzwyż,
Rzuty: pchnięcie kulą 5 kg*, 6 kg*, 7,26 kg*, rzut dyskiem 1,5 kg*, 1,75 kg*, 2 kg*,
rzut oszczepem 700 g*, 800 g*,
Sztafeta 4 x 100 m.
(* odpowiednia kategoria wiekowa)
 
 
6. PUNKTACJA:
- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych.
- na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów.
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III
o wyższej lokacie decydują wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.
 
 
7. NAGRODY:
Dla najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe puchary.
Do FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO awansuje tylko zwycięski zespół półfinału wojewódzkiego.
Finał wojewódzki odbędzie się w dniu 12.10.2021r. w Bełchatowie.
 
 
8. UWAGI KOŃCOWE
Każdy uczestnik zawodów musi posiadać wypełnione i podpisane: „Oświadczenie uczestnika zawodów SZS”. Oświadczenie można pobrać ze strony: http://www.lszs.pl/osw_zawody_korona.pdf
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez Dyrektora Szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału wymienionych w zgłoszeniu uczniów w zawodach.
Zgłoszenie udziału z podaniem konkurencji do 04 października 2021r. godz. 13.00 tylko przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/