Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

R E G U L A M I N
Półfinał Wojewódzki Sztafetowych Biegów Przełajowych
 
1. Cel: Popularyzacja biegania wśród młodzieży.
Wyłonienie mistrza półfinału wojewódzkiego w tej dyscyplinie.
 
2. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
95-070 Aleksandrów, ul. Bankowa 7/11
 
3. Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Aleksandrowie Łódzkim, ul. 11-go Listopada 98.
 
4. Termin: 13 października (środa) 2021 roku
godz.: 10.00 - 10.30 - weryfikacja – Igrzyska Dzieci (ID)
10.40 - start sztafet dziewcząt
11.15 - start sztafet chłopców
12.00 - ogłoszenie wyników.
11.40 – 12.00 weryfikacja - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS)
12.10 - start sztafet dziewcząt i chłopców
13.00 - ogłoszenie wyników.
12.40 – 13.00 weryfikacja - Licealiada (L)
13.10 - start sztafet dziewcząt i chłopców
14.00 - ogłoszenie wyników.
14.10 - zakończenie zawodów

5. Uczestnictwo :
ID – zespół składa się z uczniów jednej szkoły, rocznik: 2009 i młodsi
Reprezentacja składa się z 6 zawodników lub 6 zawodniczek
IMS – zespół składa się z uczniów jednej szkoły rocznik 2007- 2008
Reprezentacja składa się z 6 zawodników lub 6 zawodniczek
L - zespół składa się z uczniów jednej szkoły rocznik 2002 i młodsi
Reprezentacja składa się z 6 zawodników lub 6 zawodniczek

6. Założenia techniczno-organizacyjne:
- zawody odbędą się w formie sztafet
- dystans dla dziewcząt: 6 x 800 m (ID), 6 x 800 m (IMS); 6 x 1000 m (L)
- dystans dla chłopców: 6 x 800 m (ID), 6 x 1200 m (IMS ); 6 x 1200 m (L)
- zawodnicy startujący w pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego z pałeczką sztafetową (wskazana własna tzn. szkoły startującej); strefa zmian wynosi 20 m.
- obowiązuje obuwie lekkoatletyczne (sportowe) bez kolców.
- organizator zapewnia numery startowe

7. Nagrody:
Dla pierwszych trzech zespołów przewidziane są puchary.
Dwa pierwsze zespoły awansują do finału wojewódzkiego.

8. Uwagi końcowe:
Każdy uczestnik zawodów musi posiadać wypełnione i podpisane: „Oświadczenie uczestnika zawodów SZS”. Oświadczenie można pobrać ze strony: http://www.lszs.pl/osw_zawody_korona.pdf
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez Dyrektora Szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach.
Zgłoszenie udziału do dnia 11 października 2020 r. godzina 15.00 przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.