Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

IGRZYSKA DZIECI,
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
LICEALIADA
R EG U L A M I N
½ FW PŁYWANIE DRUŻYNOWE
dziewcząt i chłopców
                  
1. CEL. Popularyzacja pływania wśród młodzieży. Wyłonienie finalisty rejonu w tej dyscyplinie.
2. ORGANIZATOR: MOSIR ZGIERZ
 
3.MIEJSCE I TERMIN.
LICEALIADA (rocznik 2002 i młodsi) godz. 9:00
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2007-2007) godz. 10:00
Igrzyska dzieci (rocznik 2009 i młodsi) godz. 11:00
03.11.2021/środa/ BASEN W ZGIERZU UL. LEŚMIANA 1
 
UWAGA! W zawodach na szczeblu ID oraz IMS oraz Licealiada startuje najlepsza drużyna z mistrzostw powiatu łęczyckiego, poddębickiego, zgierskiego, pabianickiego
 
1. Uczestnictwo
- w zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców urodzonych w 2009 i młodsi (ID) oraz 2007-2008 (IMS), rocznik 2002 i młodszy (licealaida)
- oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców
- zespół składa się z 6 zawodniczek/zawodników
- zawodnikowi wolno startować w sztafecie i jednej konkurencji indywidualnej
- W konkurencjach indywidualnych mogą startować jedynie uczestnicy sztafet
- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt - rocznik 2009 i młodsi
- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym chłopców - rocznik 2009 i młodsi
- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt. - roczniki 2007-2008
- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym chłopców - roczniki 2007-2008
- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt. - licealiada
- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców – licealiada
- podczas tych zawodów odbędą się również zawody indywidualne wliczane do punktacji drużynowej, na dystansach 25 m (ID oraz IMS) (50 m – licealida) stylem: dowolnym, klasycznym, motylkowym, grzbietowym
- szkoła powinna obsadzić wszystkie style, maksymalnie może zgłosić 2 osoby do każdego stylu.
- warunkiem udziału szkoły jest umieszczenie w zgłoszeniu do zawodów przy nazwisku ucznia stylu
 
2. Godziny i sposób przeprowadzenia zawodów:
sztafety dziewcząt, sztafety chłopców, biegi indywidualne dziewcząt, chłopców
godz. 9.00      Licealiada
godz. 10.00     Igrzyska Młodzieży Szkolenj         
godz. 11.00     Igrzyska dzieci
 
3. Punktacja :
Sztafety: I m. – 30 pkt.,II – 27,III – 25, IV – 23,V- 21, VI – 20
Indywidualnie : Im-10 pkt.II-8,III-6,IV-5,V-4,VI – 3,VII-2, VIII i dalsze (po ukończeniu konkurencji)1 pkt.
 
4. O miejscu szkoły decyduje większa liczba zdobytych punktów uzyskanych
łącznie w sztafecie i wyścigach indywidualnych.
Przy takiej samej ilości punktów o lepszym miejscy decyduje miejsce sztafety.
Uwaga : po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany ( nie wolno skakać do wody)
Zwycięzca awansuje do finału wojewódzkiego.
5. UWAGI KOŃCOWE.
Zgłoszenie udziału do dnia 02.11.2021 r. do godz 12.00 . przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna