Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin
LICEALIADA
PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW

TERMIN: 18 listopada 2021r. godz. 900 – zbiórka, godz. 930 – rozpoczęcie zawodów
MIEJSCE: Powiatowa Hala Sportowa, ul. Św. Jana 30-36 w Pabianicach
UCZESTNICTWO:
- zespół liczy 14 zawodników z jednej szkoły (szkoła dzienna) w całym turnieju, rocznik 2002 i młodsi, mistrzowie powiatu łęczyckiego, poddębickiego, zgierskiego i pabianickiego

ZASADY ROZGRYWEK:
- system rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów i będzie uzależniony od ilości drużyn zgłoszonych przez srs,
- czas gry 2x20 minut, 5 minuty przerwy (czas gry może ulec zmianie),
- w systemie turniejowym czas gry dostosowany jest do liczby rozgrywanych meczów,
- zmiany zawodnika możliwe są w dowolnym momencie meczu,
- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu,
- obowiązuje kategoryczny zakaz używania kleju.

Zwycięzca uzyska awans do finału wojewódzkiego.

UWAGA!!!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel – opiekun grupy
2. Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go
3. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

organizator: Wiesław Dobiech 600 438 070