Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

R E G U L A M I N
IGRZYSKA DZIECI/IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1/2 FW SZACHACH DRUŻYNOWYCH

1. CEL. Popularyzacja tej dyscypliny sportowej wśród młodzieży. Wyłonienie finalistów rejonu.

2. ORGANIZATOR. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, Szkoła podstawowa nr 8 w Zgierzu

3. MIEJSCE I TERMIN
Mistrzostwa zostaną rozegrane w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu, na sali gimnastycznej, wejście od ulicy Leśmiana 1.

Igrzyska dzieci rocznik 2009 i młodsi
Igrzyska Młodzieży Szkolnej rocznik 2007-2008

10.12.2021r. /piątek / godz.8:30

1. Uczestnictwo.
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 roku i młodsi. (ID) 2007-2008 (IMS)
- drużyna składa się z 4 osób:
- mistrz i vice mistrz rejonu zgierskiego/poddebickiego/leczyckiego/pabianickiego
- I szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica - dziewczyna - obowiązkowo
W turnieju wojewódzkim mogą grać zawodnicy rezerwowi – 1 chłopiec i 1 dziewczynka.
- na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
- skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
- w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
- Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
- Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem Chess Arbiter


2. Program zawodów.
- zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
- zaleca się prowadzenie zawodów systemem „Każdy z każdym”
(w przypadku rozgrywek wojewódzkich).
- tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie;
w przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika.


3. Punktacja.
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
- punkty duże (meczowe wygrany mecz 2 pkt, remis 1 pkt , przegrana 0 pkt.)
- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0pkt).
- wartościowanie pełne Buchholza,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownic,


4. NAGRODY. Pierwsze dwa zespoły awansują do FW. Dla najlepszych przewidziano pamiątkowe dyplomy

5. UWAGI KOŃCOWE. Zgłoszenie udziału do dnia 8 grudnia 2021 r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna, oraz oświadczenie dotyczące COVID-19.