Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

R E G U L A M I N

IGRZYSKA DZIECI  2021/2022Półfinał województwa w  koszykówce 3x3 dziewcząt  i chłopców.

1. CEL: Popularyzacja koszykówki wśród dzieci szkół podstawowych. Wyłonienie finalisty wojewódzkiego w tej dyscyplinie.

 2. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

3. MIEJSCE I TERMIN:Mistrzostwa zostaną rozegrane w hali i sali sportowej MOSiR Zgierz, ul. Wschodnia 2

TERMIN:

DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY: 09.06.2022 /czwartek/ godz.9.00

KOSZYKÓWKA 3 x 3.

Uczestnictwo:

• w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców

• drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik),

• drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w roku 2009 i młodsi.

II. Przepisy gry:

• mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem (wysokość – 2,60 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (4 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki,

• trener nie może przebywać w obrębie boiska ani komunikować się zdalnie z trybun,

• rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 5,

• zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych,

• rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu, drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki,

• czas gry wynosi 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych,

• drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem, jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji,

• drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry),

• jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka; przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa,

• drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz,

• drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi,

• faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym rzutem wolnym,

• siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki,

• nie przyznaje się rzutów za faul w ataku,

• zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. checkball),

• za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,

• za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne,

• po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. checkball);

• po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem,

• przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”),

• po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę; jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk,

• po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk,

• w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony,

• zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki,

• zawodnik, który popełnił dwa (2) faule nie sportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora,

• zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym; zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów,

• każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie; jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.

Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower - 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:

1. większa liczba zdobytych punktów,

2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:

a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie, d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania. 3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

NAGRODY: drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy. Zwycięzca awansuje do finału województwa.

UWAGI  KOŃCOWE:  

Zgłoszenie udziału do dnia  08 (dziewczęta i chłopcy) czerwca 2022r. przez System Rejestracji Szkół pod adresem: https://srs.szs.pl/system/. Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.