Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Im. Józefa Jaworskiego
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bankowa 7/11
Tel. 42-712-15-68
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkolasport.pl
Dyrektor szkoły - Piotr Adamczewski
Wicedyrektor ds. pedagogicznych -Izabela Marciniak, Wicedyrektor ds. sportu – Robert Joachmiak
Aleksandrów Łódzki, dnia 6 czerwca 2022 r.
REGULAMIN
½ FINAŁ MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
1. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego

2. Miejsce i termin: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego
Aleksandrów Łódzki; ul. Bankowa 7/11

 

15.06.2022 r. (środa)
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 1230
3. Uczestnictwo:
- zespół liczy 5 dziewcząt lub 5 chłopców (dziewczęta i chłopcy rocznik 2011 i młodsi).
4. Program zawodów:
- bieg 60m,
- rzut piłeczką palantową,
- skok w dal ze strefy.
5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna,
- bieg na 60m - (z bloków startowych) zawodnik po trzecim falstarcie zostaje
wyeliminowany z biegu,
zachowując prawo startu w pozostałych konkurencjach,
- skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru
dokonujemy od początku strefy,
- rzut piłeczką palantową – (jednorącz) każdy zawodnik ma prawo do wykonania
jednego rzutu próbnego, a następnie do trzech rzutów w konkursie następujących po
sobie.
6. Punktacja
- wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych,
- suma osiągniętych punktów za 3 konkurencje daje ostateczny rezultat każdego
zawodnika,
- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 4 najlepszych zawodników,
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły – o wyższej lokacie
decyduje wynik punktowy najlepszego zawodnika.
Do finału wojewódzkiego awansują II zespoły
7. Zgłoszenie:
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.
Zgłoszenie udziału do dnia 14.06. 2022 r.
Obowiązuje zgłoszenie wyłącznie przez System Rejestracji Szkół ( https://srs.szs.pl)
Brak zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach.
8. Nagrody:
Dla trzech najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe dyplomy.
Dla zwycięskiego zespołu puchar.
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Im. Józefa Jaworskiego
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bankowa 7/11
Tel. 42-712-15-68
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szkolasport.pl
Dyrektor szkoły - Piotr Adamczewski
Wicedyrektor ds. pedagogicznych -Izabela Marciniak, Wicedyrektor ds. sportu – Robert Joachmiak
Prawo startu mają uczniowie zakwalifikowani do zajęć wf z grupą dyspanseryjną A lub B.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz
wizerunku.
Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania
protokołów z zawodów, oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.