Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN
Półfinał wojewódzki dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym – Igrzyska Dzieci
 
1. Cel: Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci szkół podstawowych. Wyłonienie finalisty wojewódzkiego w tej dyscyplinie.
2. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
3. Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2
4. Termin: 14 listopada (poniedziałek) 2022 roku godz. 9:30
5. Uczestnictwo:
− w zawodach biorą udział oddzielnie drużyny dziewcząt i chłopców.
− drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzonych w 2010 i młodsi. Zespół liczy:
− 2 dziewczynki lub 2 chłopców + 1 rezerwowy,
− obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
 
Sposób przeprowadzenia zawodów
Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A–X A–Y
Gra podwójna
B–Y B–X
 
− mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier,
− zawody rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów) oprócz stanu, gdy obaj zawodnicy zdobędą 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt.,
− zawodnik rezerwowy może być wprowadzony do gry po 2 grze w meczu,
− system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn i ustala go organizator,
− losowanie w Finale Wojewódzkim 4 grupy po 3 zespoły/ o m-ca 1-4 grają I zespoły z grup, o 5-8 graja II zespoły, w grupach nie mogą się spotkać drużyny z jednego Rejonu.
Do Finału Wojewódzkiego awansuje I i II zespół z półfinału
 
6. Nagrody: Przewidziane są pamiątkowe dyplomy i puchary.
7. Uwagi końcowe: Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez Dyrektora Szkoły. Zgłoszenie udziału do dnia 08 listopada (wtorek) 2022 roku do godz. 12:00 przez System Rejestracji Szkół pod adresem https://srs.szs.pl/system/