Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

Regulamin

1/2 FW w szachach drużynowych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej / Igrzyska Dzieci


1. Cel: Popularyzacja szachów wśród dzieci szkół podstawowych.
Wyłonienie finalisty rejonu w tej dyscyplinie.
2. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu / Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu
3. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu ul. Leśmiana 1
4. Termin: 9 grudnia (piątek) 2022 roku godz. 9:30

I. Uczestnictwo
− drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2010 roku i młodsi. / Igrzyska dzieci/ mistrzowie i wice mistrzowie powiatu
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły roczni w 2008 – 2009 / Igrzyska Młodzieży Szkolnej/
− drużyna składa się z 4 osób:
− I szachownica - chłopiec lub dziewczyna
− II szachownica - chłopiec lub dziewczyna
− III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
− IV szachownica - dziewczyna - obowiązkowo
W turnieju wojewódzkim mogą grać zawodnicy rezerwowi – 1 chłopiec i 1 dziewczynka.
− na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
− skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
− w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
− Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
− Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem Chess Arbiter
II. Program zawodów
a) zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
b) zaleca się prowadzenie zawodów systemem „każdy z każdym” (w przypadku rozgrywek wojewódzkich).
c) tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 min + 5 sek na posunięcie;
d) w przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika.
III. Punktacja
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
− punkty duże (meczowe wygrany mecz 2 pkt, remis 1 pkt , przegrana 0 pkt.)
− suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt,
przegrana – 0 pkt).
− wartościowanie pełne Buchholza,
− wynik bezpośredniego spotkania,
− lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownic,
Do ½ FW awansuje I oraz II zespół


5. Nagrody: Przewidziane są pamiątkowe dyplomy i puchary.
6. Uwagi końcowe: Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez Dyrektora Szkoły.

Zgłoszenie udziału do dnia 7 grudnia 2022 roku do godz. 12:00 przez System Rejestracji Szkół pod adresem https://srs.szs.pl/system/