Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI W SIATKÓWCE
REGULAMIN IGRZYSKA DZIECI CHŁOPCÓW
 
TERMIN: 05.01.2023 r. weryfikacja: 9:30, rozpoczęcie zawodów: 10:00

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Dobroniu. Ul. Sienkiewicza 39 (wejście od Witosa), 95-082 Dobroń

UCZESTNICTWO:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2010 i młodsi.
W skład zespołu wchodzi 8 – 10 zawodników (w całym turnieju). W przypadku mniejszej liczby niż 8 zawodników /zawodniczek w zespole zespół nie jest dopuszczony do zawodów. Oddzielnie zawody dla dziewcząt i chłopców.

PRZEPISY GRY:
Wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku nie wyznacza się linii ataku. Wysokość siatki: 215 cm dziewczęta, 224 cm chłopcy. Obowiązuje rozmiar piłki nr 5. Gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów.
W pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy. W drugim secie pozostałych 4 zawodników + 1 rezerwowy. W trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki.
Skład czwórek ustalony przed zawodami nie może być zmieniony przez cały turniej.
Każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie. Obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony. Zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki. Rozsądna tolerancja czystości odbić. W każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).
W momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego).
Uwaga! Zgodnie z Regulaminem PZPS w turnieju przeprowadzanym w ramach ID, w którym startują więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie – gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów. Ewentualnie 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów.

PUNKTACJA:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane – 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zwycięstw
b. większa różnica setów – wygranych do przegranych
c. lepsza różnica małych punktów – zdobytych do straconych
d. wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.(kolejno – punkty, sety, małe punkty).
Do Finału Wojewódzkiego awansuje Mistrz Rejonu

UWAGA!
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego System Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów odpowiada nauczyciel - opiekun grupy. Opiekunowie grupy sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren obiektu do chwili opuszczenia go. Za rzeczy pozostawione bez opieki (zaginięcie, kradzież) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym organizatorom oraz zamieszczane na stronach internetowych instytucji zajmujących się organizacją współzawodnictwa sportowego szkół.

Organizator: Adam Gąsiorowski 517-455-408