Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

LICEALIADA 2022/2023
Półfinał Wojewódzki w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.

1. CEL: Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkół średnich.
Wyłonienie Finalisty Województwa w tej dyscyplinie.

2. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

3. MIEJSCE: Mistrzostwa zostaną rozegrane w hali sportowej MOSiR Zgierz, ul. Wschodnia 2

TERMIN: DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY:
05.01.2023 /poniedziałek/ godz.9.3o
 
Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział oddzielnie drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzonych w 2003 i młodsi Zespół liczy: - 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy, - obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.Sposób przeprowadzenia zawodów:

Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A – X   A – Y
  Gra podwójna  
B – Y   B – X

3. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
4. Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów) oprócz stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt.
5. Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 2 grze w meczu.
6. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. W finale wojewódzkim zespoły zostaną podzielone na 4 grupy po 3 drużyny / w grupie nie nogą być zespoły z tego samego Rejonu /. I drużyny z grup grają m-ca 1-4, II zespoły z grup o miejsca 5-8.
 
Do Finału Wojewódzkiego awansuje I i II zespół z półfinału(rejonu)

NAGRODY: przewidziane są pamiątkowe dyplomy. Do półfinału wojewódzkiego awansują dwa pierwsze zespoły.
 
UWAGI KOŃCOWE: Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez Dyrektora Szkoły.
Zgłoszenie udziału do dnia 06 stycznia 2023 roku do godz. 12:00 przez System Rejestracji Szkół pod adresem https://srs.szs.pl/system/
 
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.