Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN

Półfinał Wojewódzki w "grach i zabawach" – Igrzyska Dzieci

Cel: Popularyzacja sportu wśród dzieci szkół podstawowych. 

Wyłonienie finalisty wojewódzkiego w tej dyscyplinie. 

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu. 

Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2. 

Termin: 24 marzec (piątek) 2023 roku godz. 9:30 

Uczestnictwo :

- W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkół podstawowych składające się z uczniów rocz.2012 i młodszych.

- Reprezentacja podzielona jest na cztery grupy wiekowe:

I grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2015 i młodsi

II grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2014 i młodsi

III grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2013 i młodsi

IV grupa - 4 dziewczynki i 4 chłopców z rocz.2012 i młodsi

- W każdej grupie może być zawodnik rezerwowy 1 dz.+ 1 chł., w sumie reprezentacja szkoły liczyć może 40 osób,

- Zawodnik starszy nie może startować w grupie młodszej.

- W konkurencji startują 4 dziewczynki i 4 chłopców /dotyczy to każdej grupy/. Zawodnicy startują na przemian dziewczynka, chłopiec, dziewczynka itd.

- Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje. Ostatni zawodnik w poszczególnych konkurencjach posiada znacznik – np. kolorową koszulkę dla odróżnienia od innych startujących (znacznik zapewnia organizator).

- Obowiązują imienne zgłoszenia potwierdzone przez Dyrekcję Szkoły oraz ważne legitymacje szkolne uczniów.

PUNKTACJA zależna od ilości startujących szkół za I miejsce – 6 punktów za II miejsce – 5 punktów za III miejsce – 4 punkty za IV miejsce – 3 punkty za V miejsce – 2 punkty za VI miejsce – 1 punkt

Uwagi ! - Przy zajęciu w poszczególnych konkurencjach /zabawach/ ex aequo np. pierwszego miejsca przez dwa zespoły, obowiązuje punktacja 6, 6, 4, 3, 2, 1 lub drugiego miejsca, punktacja jest następująca: 6, 5, 5, 3, 2, 1 itd.

- Zdekompletowanie zespołu jest równoznaczne z dyskwalifikacją, w przypadku dyskwalifikacji zespół otrzymuje 0 punktów.

- We wszystkich zabawach, gdy uczestnik nieprawidłowo wykona zadanie, zespołowi zalicza się błąd, np. zawodnik wystartuje zanim bieg ukończy poprzedni zawodnik, nie obiegnie stojaka na półmetku, przewróci pachołek w slalomie, źle wykona slalom itp. - zajętym miejscu zespołu w pierwszej kolejności decyduje ilość popełnionych błędów, a następnie uzyskany czas/wynik/.

- Wyższe miejsce zajmuje drużyna, która nie popełniła błędów lub popełniła ich mniej. Przy równej ilości błędów o wyższym miejscu decyduje lepszy czas lub wynik.

- Przy każdej reprezentacji będzie sędzia liniowy czuwający nad prawidłowym wykonaniem poszczególnych zadań i sygnalizujący, przez podniesienie ręki, popełniony błąd.

- Powyższa sygnalizacja jest jedynie informacją pomocniczą. Decyzje o ostatecznym popełnieniu błędu podejmuje, po konsultacji z całą ekipą sędziowską , sędzia główny zawodów.

- Popełniony błąd poprawić może tylko i wyłącznie zawodnik, który go popełnił

- Przy podziale na dwie grupy startowe zaleca się, po każdej zabawie, zmianę kolejności startujących szkół

- W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej zespołów na zakończenie współzawodnictwa odbędzie się losowanie zabawy i grupy w celu przeprowadzenia dogrywki rozstrzygającej ostateczny wynik zawodów.

- Każdą konkurencję poprzedzi pokaz zabawy i dokładne jej objaśnienie.

- Odległość od startu do półmetka wynosi 15 m – 25 m.

- Linia startu jest linią mety – przy powrocie.

- Ustawienie zespołu : dziewczynka, chłopiec, dziewczynka itd.

- Przy każdym zespole może być tylko jeden opiekun.

- Decyzje KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ są niepodważalne.

Opis konkurencji

GRUPA I

1.Bieg z piłką lekarską 1 kg: Przybory: piłka lekarska – 1kg, ringo Przebieg: na sygnał zawodniczka biegnie z piłką lekarską w kierunku półmetka, zostawia piłkę w ringo – wraca na linię startu, bieg rozpoczyna następny zawodnik itd.

2. Slalom z kółkiem ringo Przybory : 4 pachołki, kółko ringo, stojak Przebieg : Pierwszy zawodnik trzyma w ręku koło ringo, startuje na sygnał. W drodze do półmetka porusza się slalomem, obiega stojak i wraca w ten sam sposób do zespołu. Przekazuje kółko kolejnemu zawodnikowi czym upoważnia go do startu.

3. Bieg z przełożeniem szarfy gimnastycznej Przybory : 1 pachołek, 2 szarfy Przebieg : na sygnał zawodniczka biegnie do pierwszej szarfy, wchodzi do jej środka i przekłada ją od dołu do góry, biegnie do drugiej i przekłada ja z góry na dół , biegnie do półmetka obiega pachołek i wraca po prostej do swojego zespołu upoważniając do startu kolegę.

4. Przenoszenie kółek ringo Przybory: 2 pachołki, 8 sztuk kółek ringo Przebieg: na sygnał zawodniczka dobiega do pierwszego pachołka, na którym znajdują się włożone kółka ringo (pachołek znajduje się w połowie odległości od półmetka), bierze pierwsze kółko ringo, biegnie do drugiego pachołka, który znajduje się na półmetku, wkłada na niego kółko ringo i po prostej wraca na linię startu, upoważniając do startu następnego zawodnika. Wszystkie kółka ringo muszą być przeniesione na drugi pachołek

GRUPA II

1. „Sadzenie ziemniaków” Przybory i sprzęt: 3 woreczki, 3 kołka ringo, stojak lub pachołek. Przebieg: pierwsza zawodniczka na sygnał biegnie z trzema woreczkami w kierunku półmetka wkładając kolejno woreczki do kółek ringo, obiega stojak na półmetku i wraca na linię startu upoważniając do biegu następnego zawodnika, który zbiera woreczki. Błędem jest gdy woreczek ma kontakt z podłożem na zewnątrz kółka ringo.

2. Bieg z przekazywaniem pałeczki sztafetowej Przybory – pałeczka sztafetowa, kółko ringo, pachołek Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w ręku pałeczkę sztafetową dobiega do koła ringo, które znajduje się w połowie drogi do półmetka, przekłada pałeczkę przez koło ringo i biegnie do półmetka. Obiega stojak i w drodze powrotnej również przekłada pałeczkę przez koło ringo. Wraca do zespołu, przekazuje pałeczkę sztafetową następnemu zawodnikowi.

3. Rzut piłki pod nogami Przybory : 1 piłka lekarska (1 kg ) , 1 stojak lub 1 pachołek Przebieg : cały zespół ustawiony jest w rzędzie „jeden za drugim” przed linią startu w postawie rozkrocznej jak najbliżej siebie. Pierwszy zawodnik trzyma piłkę oburącz w wyprostowanych do góry rękach. Na sygnał startu wykonuje skłon w przód rzucając piłkę pod nogami całego zespołu w tył do ostatniego zawodnika. Ten chwyta piłkę i biegnie z nią (obok stojących po lewej stronie) do półmetka obiega pachołek i wraca na linię mety zatrzymuje się tyłem i powtarza czynności wykonane przez pierwszego zawodnika. W tym czasie cały rząd przesuwa się w tył robiąc miejsce dla przybiegającego. Pozostali zawodnicy wykonują kolejno to samo zadanie. Gra kończy się w chwili powrotu pierwszego zawodnika na początek rzędu. W przypadku gdy po rzucie piłka wypadnie na zewnątrz poza linię „tunelu”, piłkę może wprowadzić ponownie do gry rzutem tylko ten zawodnik, który ją aktualnie rzucił. Gdy piłka zatrzyma się w „ tunelu” wszyscy zawodnicy mogą ją przetaczać rękoma lub nogami do tyłu.

4.Wyścig z rzutem do celu Przybory : 8 woreczków, 1 obręcz, 3 pachołki Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka trzymając w dowolnej ręce woreczek biegnie slalomem do wyznaczonej linii rzutu /3m.przed linią półmetka/ zatrzymuje się i dowolnym sposobem rzuca woreczek do oddalonej o 3 m. obręczy. Po celnym rzucie wraca slalomem do swojego zespołu i upoważnia do startu kolegę. W przypadku rzutu niecelnego zawodnik może dobiec do woreczka, włożyć go do środka obręczy i wrócić do zespołu. Woreczek mający kontakt z podłożem poza kołem uznawany jest jako rzut niecelny

GRUPA III

1. Przekładanie piłek Przybory : 1 piłka do siatkówki, 1 piłka do koszykówki, 4 kółka ringo, stojak lub pachołek

Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka dobiega do piłki siatkowej ułożonej w kółku ringo i przekłada ją do kółka ringo z lewej strony na prawą, to samo robi z piłką do koszykówki, biegnie dalej do półmetka, obiega go i wracając, ponownie przekłada piłki. Odległość pomiędzy kółkami ringo ok.1,5 m.

2. Podskoki jednonóż Przybory : 1 woreczek, 1 obręcz hula-hop, 1 pachołek Przebieg: na sygnał startu zawodniczka startuje skacząc na nodze prawej trzymając w ręku woreczek. Dociera podskakując do leżącego materaca lub obręczy „hula -hop, ułożonej w połowie dystansu, przerywa podskoki zostawiając w obręczy woreczek i skacze dalej do półmetka na nodze lewej. Po przekroczeniu linii pachołka na półmetku wraca biegiem na metę zabierając po drodze woreczek i przekazuje go kolejnemu zawodnikowi. Błędem jest podpieranie się podczas podskoków drugą nogą.

3. Piłki pod pachołki Przybory – 4 pachołki, 3 piłki do tenisa ziemnego, stojak lub pachołek Przebieg : na sygnał pierwsza zawodniczka startuje trzymając w rękach 3 piłki tenisowe. Biegnie do pierwszego pachołka, pod którym zostawia jedną piłkę tenisową. Następnie to samo robi dobiegając do drugiego i trzeciego pachołka. Biegnie do półmetka obiega stojak i w drodze powrotnej zabiera piłki spod pachołków. Gdy ma już wszystkie piłki wraca do zespołu i przekazuj je kolejnemu zawodnikowi.

4. Wyścig z rzutem do celu Przybory: stojak lub pachołek, 16 woreczków Przebieg: na sygnał zawodniczka trzymając w obu rękach po jednym woreczku biegnie w kierunku ustawionego w połowie prostej pachołka, który okrąża biegnąc dalej do półmetka, gdzie z przed wyznaczonej linii (3 m. przed półmetkiem) wykonuje po jednym rzucie prawą i lewą ręką woreczkiem do koła hula - hop, które leży na linii półmetka. Następnie w drodze powrotnej ponownie obiega pachołek i upoważnia do biegu następnego zawodnika. Zwycięża zespół , który ma najwięcej woreczków w kole. W przypadku ich równej ilości o zajętym miejscu decyduje kolejność na mecie. Woreczek mający kontakt z podłożem poza kołem uznawany jest jako rzut niecelny. W tej zabawie nie wolno poprawiać niecelnych rzutów.

GRUPA IV

1. Bieg z przeskokami zawrotnymi przez ławeczkę Przybory: ławeczka gimnastyczna, 2 kółko ringo, 2 piłki lekarskie 1kg Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka dobiega do ławki ustawionej wzdłuż toru poruszania się, kładzie dłonie w ok. połowie długości ławeczki tak, aby nogi nie wystawały poza ławkę i wykonuje dwa przeskoki zawrotne przez ławeczkę (ławeczka znajduje się w połowie odległości od półmetka), następnie dobiega do dwóch kółek ringo znajdujących się na półmetku w odległości od siebie ok. 1,5 metra i przenosi piłkę lekarską z prawego kółeczka ringo na lewe; następnie wraca po prostej na linię startu, upoważniając do biegu następnego zawodnika, który wykonuje takie same czynności jak poprzedni, ale przenosi piłkę z lewej strony na prawą. Podczas przeskoków stopy obu nóg powinny być razem.

2. Wyścig z kozłowaniem piłki koszykowej Przybory: piłka do koszykówki (nr 5) , stojak lub pachołek Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka kozłuje piłkę oburącz lub jednorącz przemieszcza się w kierunku półmetka, obiega półmetek (stojak)nie przerywając kozłowania i wraca kozłując piłkę do linii startu upoważniając do biegu następnego zawodnika , Piłki nie wolno nieść czy toczyć.

3. Skoki na piłce z uszami slalomem Przybory: piłka z uszami, stojak - pachołek Przebieg: na sygnał pierwsza zawodniczka siada na piłce, trzymając ją za „uszy” i skokami przemieszcza się w kierunku półmetka, okrąża półmetek (stojak)nie przerywając skoków, wraca w ten sam sposób na linię startu,. Skoki rozpoczyna następny zawodnik.

4. Wyścig z ułożeniem cyfr od 1 - 8 Przybory: 12 ponumerowanych kartek o wymiarach 20:15 cm., 3 pachołki Przebieg: Na sygnał pierwsza zawodniczka pokonuje slalomem dystans do miejsca, gdzie napisem do podłoża rozłożone są ponumerowane karteczki. Szuka kartki z numerem ,,1” i układa w wyznaczonym miejscu ( linia półmetka). Wraca na start slalomem, skąd wybiega następny zawodnik szukając cyfry ,,2”itd. Konkurencja kończy się, gdy zostanie ułożony ciąg cyfr od 1 do 8. Kartka po odkryciu, zawierająca inny niż prawidłowy numer, musi być ponownie zakryta. Kartki można zastąpić tabliczkami, układać je można również np. na ławeczce gimnastycznej, można także zawieszać. Nie jest błędem odkrywanie obiema rękoma jednocześnie dwóch kartek.

Uwagi końcowe :

- Kolejność zabaw w grupie może być dowolnie zmieniana.

- W wyjątkowych wypadkach można dokonać drobnych korekt w przebiegu zabaw, jednak uczestnicy muszą być o tym powiadomieni najpóźniej na tydzień przed terminem startu

- We wszystkich zabawach odległość pomiędzy pachołkami powinna równa i wynosić ok. 3 m. odległość od startu do pierwszego pachołka zależna jest od istniejących warunków, ale w zasadzie nie powinna być mniejsza niż 8 m.

Do Finału Wojewódzkiego awansuje I zespół z półfinału ( rejonu)

Nagrody: Przewidziane są dyplomy i puchary. 

Uwagi końcowe: Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna oraz imienna lista podpisana przez Dyrektora Szkoły. 

Zgłoszenie udziału do dnia 23 marzec (czwartek) 2023 roku do godz. 13:00 przez System Rejestracji Szkół pod adresem  https://srs.szs.pl/system/