Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN

MISTRZOSTW PÓŁ FINAŁU WOJEWÓDZTWA W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

1. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego

2. Miejsce i termin: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego Aleksandrów Łódzki; ul. Bankowa 7/11. 

19.05.2023 r. (piątek)

Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:30

3. Uczestnictwo:

- zespół liczy 5 dziewcząt lub 5 chłopców (dziewczęta i chłopcy rocznik 2012 i młodsi).

4. Program zawodów: 

- bieg 60m,

- rzut piłeczką palantową,

- skok w dal ze strefy.

5. Sposób przeprowadzenia zawodów:

- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna,

a. bieg na 60m - (z bloków startowych) zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w pozostałych konkurencjach,

b. skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy,

c. rzut piłeczką palantową – (jednorącz) każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie do trzech rzutów w konkursie następujących po sobie. 

6. Punktacja

- wyniki przelicza się na punkty według tabel trójbojowych

- suma osiągniętych punktów za 3 konkurencje daje ostateczny rezultat każdego    zawodnika,

a. na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 4 najlepszych zawodników, 

b. przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły – o wyższej lokacie decyduje wynik punktowy najlepszego zawodnika.

Do mistrzostw województwa awansują II zespoły

7. Zgłoszenie:

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna

Zgłoszenie udziału tylko przez system SRS do dnia 18.05.2023 godzina 18:00

Brak zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach.

 

8. Nagrody:

Dla trzech najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe dyplomy a dla najlepszej drużyny puchar.

Prawo startu mają uczniowie zakwalifikowani do zajęć wf z grupą dyspanseryjną A lub B. 

 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. 

Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, oraz  przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.