Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
tel./fax. 42 215-20-93
e-mail: mdk@poczta.konsys.pl

REGULAMIN

PÓŁFINAŁU MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

 

1. Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim

                            ul. Bankowa 7/11

 

2. Miejsce i termin: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim

                                  16 maj 2023r. (wtorek)

                                  Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.30

 

3. Uczestnictwo:

- w zawodach startują reprezentacje szkół powiatu zgierskiego  

- zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców (dziewczęta i chłopcy rocznik 2010 i młodsi),

 

4. Program zawodów: 

- bieg 60m,

- rzut piłeczką palantową,

- bieg: dziewczęta 600m, chłopcy 1000m,

- skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (cały zespół).

 

5. Sposób przeprowadzenia zawodów:

- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna za wyjątkiem biegu długiego (600m, 1000m), który musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja,

- biegi: 60m, 600m, 1000m rozgrywane są w seriach na czas,

* w biegu na 60m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu, zachowując prawo startu w pozostałych konkurencjach,

- skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy

- skok wzwyż – pierwszą wysokość ustalają opiekunowie, obowiązują następujące wysokości: dla dziewcząt – do 140cm co 5cm, powyżej co 3cm dla chłopców - do 160cm co 5cm, powyżej co 3cm

- rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie do trzech rzutów w konkursie 

 

6. Punktacja:

- suma osiągniętych punktów za 4 konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika,

- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników 

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły - o wyższej lokacie decyduje wynik punktowy najlepszego zawodnika.

Do zawodów Finału Województwa awansuje II zespoły

 

7. Zgłoszenie:

Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest ważna legitymacja szkolna.

Zgłoszenie udziału z obowiązkowym podaniem konkurencji skocznościowej tylko przez system SRS do dnia 15.05.2023 godzina 17:00

Brak zgłoszenia skutkuje niedopuszczeniem do udziału w zawodach.

8. Nagrody:

Dla najlepszych zespołów przewidziano pamiątkowe dyplomy a dla zwycięskiej drużyny puchar

Prawo startu mają uczniowie zakwalifikowani do zajęć wf z grupą dyspanseryjną A lub B. 

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku. 

Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów z zawodów, oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.